Barrettův syndrom se jinak také označuje jako Barrettův jícen. Jeho podstatou je situace, kdy se sliznice dolní části jícnu začne přeměňovat v jiný typ sliznice, který nacházíme spíše ve střevě (odborně se této postupné změně říká intestinální metaplazie). Jedná se o relativně nebezpečný stav, který je nutno sledovat, a který může přejít v rakovinu jícnu.

 

Příčiny: Příčinou vzniku tohoto stavu je často refluxní choroba jícnu, jejíž častý příznak je pálení žáhy. Je relativně častá, bývá spojena s brániční kýlou a dochází při ní k návratu žaludeční šťávy do dolního úseku jícnu. Sliznice jícnu je kyselým žaludečním obsahem poškozována a to v ní může vyvolat příslušné změny.

 

Projevy: Barrettův jícen se sám o sobě neprojevuje, nemocný může pociťovat pálení žáhy a bolesti na hrudi, ale někdy je refluxní choroba bezpříznaková. Problém je, že ve sliznici Barrettova jícnu může dojít k nádorovému bujení a vzniká jedna z forem rakoviny jícnu. Ta se pak projevuje poruchami polykání, někdy bolestí a v případě útlaku dýchacích cest i dušností. V případě rozšíření rakoviny po těle pak klasicky vede k celkové zchátralosti, ztrátě na váze a ke smrti.

 

Diagnostika: Diagnózu Barrettova jícnu určí gastroenterolog, který jícen vyšetří endoskopickým přístrojem (ezofagogastroskopie). Nemocná sliznice se dá poznat prostým okem, je zarudlá a od normální sliznice odlišná. Definitivní potvrzení spočívá až v odebrání drobného vzorku sliznice a jeho histologickém vyšetření, které slizniční změny potvrdí.

 

Léčba: Terapie již vzniklého Barrettova jícnu pomocí léků neexistuje, ale jeho další zvětšování může být úspěšně zastaven léky ze skupiny blokátorů protonové pumpy (např. léky Helicid, Omeprazol, Lanzul, Controloc, Nolpaza, PantulEmanera a Rabeprazol), které snižují kyselost žaludeční šťávy. V úvahu přichází i chirurgický zákrok, který lépe oddělí jícen od žaludku a tím sníží riziko vniknutí žaludečních šťáv do jícnu.

U pacienta s prokázaným Barrettovým syndromem je nutné dělat pravidelná endoskopická vyšetření s biopsiemi. V případě vysokého rizika rakoviny jícnu lze okrsky Barrettova jícnu odstranit endoskopicky (radiofrekvenční ablace, endoskopická resekce).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů