Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

1. Zhodnocení – Při esofagogastroskopii lze odhadnout šíři a délku plochy Barretova jícnu, vhodná je biopsie ke zhodnocení přítomnosti dysplázie a event. rozlišení low-grade a high-grade dysplázie.

 

2. Antirefluxní terapie – Zejména se používají blokátory protonové pumpy (např. PantoprazolControloc 40mg 1-0-0).

 

3. Sledování – Kontrolní esofagogastroskopie dle předchozího zhodnocení

 

– biopsie bez nálezu dysplázie – za 1 rok a pak á 2-3 roky

– biopsie s low-grade dysplázií – á 6 měsíců

– biopsie s high-grade dysplázií – á 3 měsíce + zvážit domluvení RFA, či endoskopické resekce

 

4. Vlastní terapie – U high-grade dysplázie či u adenoca v mukóze se doporučuje endoskopická mukosektomie , eventualitou je endoskopická kryo- či radiofrekvenční ablace. Pokročilejší formy onemocnění je nutno řešit chirurgicky, je-li to ovšem možné.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů