Astma cardiale (astma kardiale) neboli srdeční astma je poměrně častý příznak, se kterým se setkáváme u pacientů sledovaných a léčených internisty.

 

Příčiny: Příčinou vzniku srdečního astmatu je levostranné srdeční selhávání. U tohoto stavu dochází k hromadění krve před levou polovinou srdce v plicním krevním oběhu.

 

Projevy: Městnání krve v plicích narušuje výměnu krevních plynů a způsobuje pocit dušnosti. Dušnost se obvykle zhoršuje při námaze a speciálně u astma cardiale se zhoršuje v horizontální poloze. Důvodem je zvýšení prokrvení plic při ulehnutí. Pacient s astma cardiale je proto typicky dušný v noci, když leží v posteli, má tendenci si více podkládat pod hlavu a v těžších případech nemůže spát a musí sedět. Pokud stav není dostatečně rychle léčen, může přejit do nebezpečného plicního edému.

 

Diagnostika: Velmi důležitý je rozhovor s pacientem, při podezření na srdeční onemocnění proto lékař většinou pokládá tyto otázky: „Jak spíte? Kolik polštářů si dáváte pod hlavu? Je dušnost horší vsedě, nebo vleže?“ Získá-li lékař podezření na přítomnost astma cardiale, měl by hledat příznaky srdečního selhávání (poslechové změny – chrůpky na plicích, otoky dolních končetin, městnavé změny na rentgenu plic apod.). O zhoršené funkci levé komory srdeční se lze přesvědčit pomocí echokardiografie.

 

Léčba: Astma cardiale je pouhý příznak a vymizí při úspěšné léčbě srdečního selhávání a jeho příčin. Dodejme, že základním lékem jsou diuretika.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
http://www.mydr.com.au
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů