Antrakóza je označení pro stav, při kterém dochází k ukládání částeček uhelného prachu do plicní tkáně. Nejde v podstatě o nemoc jako takovou, ale bývá důkazem, že dotyčný nežil ve zdravém ovzduší. Lze tak říci, že u jedinců s antrakózou mohou s vyšší pravděpodobností vznikat plicní choroby.

 

Příčiny: Antrakóza je způsobena dlouhodobější inhalací vzduchu, ve kterém se vyskytuje uhelný prach. Zvýšené riziko mají lidé žijící a pracující v průmyslových oblastech, zejména v místech intenzivní těžby uhlí.

 

Projevy: Antrakóza se sama o sobě nijak dramaticky neprojevuje, ale jak bylo řečeno výše, v prostředí s uhelným prachem se mohou vyskytovat i další nečistoty, které plicní tkáň poškozují. U lidí s antrakózou lze proto s vyšší četností očekávat chronický zánět průdušek a případně i CHOPN.

 

Diagnostika: Antrakózu můžeme očekávat u jedinců žijících v rizikovém prostředí (viz. výše), ale běžnými metodami ji neprokážeme. Na rentgenu plic nebo na CT vyšetření není vidět a funkční vyšetření plic zásadně neovlivňuje. Jedinou možností průkazu antrakózy je prohlédnutí si plic při pitvě, kdy částice uhlí zabarvují plicní tkáň dočerna. Případné histologické vyšetření plicní tkáně uhelné částice prokáže taktéž.

 

Terapie: Antrakóza není nemoc, během života ji nelze diagnostikovat, a proto ji ani neléčíme. Prevencí antrakózy je pobyt v prostředí s kvalitním vzduchem bez znečištění a důsledné používání ochranných respiračních pomůcek v rizikovém pracovním prostředí.


Zdroje
https://study.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů