Anton-Babinského syndrom je označení pro vzácný stav, který je spojený s poruchami zraku. Paradoxní je, že postižený si poruchu neuvědomuje, a popírá ji.

 

Příčiny: Syndrom může někdy vzniknout při poškození týlní oblasti koncového mozku, kde se nachází zrakové centrum. K poškození může dojít poraněním při úrazu nebo na základě cévní mozkové příhody.

 

Projevy: Postižený jedinec má zcela zachované obě oči, oční nervy i nervová vlákna přenášející zrakový vjem do mozku. Je nicméně poškozeno zrakové centrum, které zrakové vjemy vyhodnocuje. U většiny lidí způsobí poškození tohoto centra regulérní slepotu, u lidí s Anton-Babinského syndromem je však poškození poněkud jiné. Postižený proto sice oslepne, ale přitom si slepotu neuvědomuje a aktivně ji popírá. Snad je to způsobeno tím, že jsou zrakové vjemy přijaty, ale pak jsou zpracovány zcela mylně. Pacient pak tvrdí, že vidí něco zcela jiného, než jaká je skutečnost - mylně popisuje své okolí, naráží do nábytku - ale přesto je přesvědčen o normálním, či jen mírně zhoršeném zraku. Syndrom bývá relativně často spojen s demencí a celkovou zmateností. Osobně myslím, že tyto a podobné projevy jsou pro nás zdravé jedince nepochopitelné a jen podtrhují složitost a neprozkoumanost lidského mozku.

 

Diagnostika: Diagnózu tohoto syndromu lze vyslovit na základě vyšetření očním lékařem a neurologem. Rozsáhlejší postižení zrakového centra může být zjistitelné pomocí CT vyšetření mozku.

 

Léčba: Léčba syndromu není známa. Snaha o pomoc pacientovi je komplikována popíráním problému z jeho strany a často i zhoršením mentálních schopností.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů