Antiepileptika jsou, jak již název napovídá, skupinou léků užívaných k terapii epilepsie, přesněji řečeno k zabránění vzniku epileptických záchvatů. Jde o poměrně široké spektrum léčiv, mnohá antiepileptika se díky svým dalším účinkům řadí i do jiných lékových skupin.

 

Princip: Přesný mechanizmus účinku se u jednotlivých epileptik liší, obecně řečeno však pomáhají stabilizovat membrány nervových buněk, zesilují (či alespoň modifikují) vliv "tlumivého" neurotransmiteru GABA (gama-aminomáselná kyselina) v mozku a naopak blokují vliv "aktivačního" neurotransmiteru známého jako glutamát.

 

Využití: Antiepileptika mají hlavní význam k potlačení vzniku epileptických záchvatů. Většinou se většinou nepředepisují hned po prvním záchvatu, ale až po jeho opakování. Kromě toho mohou být některá antiepileptika užita k terapii bolesti (typicky u neuropatických bolestí při pásovém oparu) a k léčbě některých psychiatrických poruch, zejména depresí a maniodepresivní psychózy.

 

Účinné látky:

fenobarbital (např. lék Luminal)

primidon (lék Liskantin)

fenytoin (např. lék Epilan D)

karbamazepin (léky Biston, Neurotop, Tegretol CR a Timonil Retard)

klonazepam (lék Rivotril - sloučenina ze skupiny benzodiazepinů)

valproát (léky Absenor, Convulex, Depakine Chrono, Orfiril, Valproat)

levetiracetam ( např. léky Dretacen, Epiletam, Keppra, Levelanz, Levetiracetam, Matever)

lamotrigin (léky Epimil Distab, Lamictal, Lamotrigin, Lamotrix, Plexxo)

gabapentin (např. léky Apo-Gab, Gabagamma, Gabanox, Gabapentin, Grimodin, Neurontin)

pregabalin (lék Lyrica, Pregabalin, Pregamid, Lingabat, Pragiola a další)

topiramát (léky Topamax, Topilept, Topilex, Topimark, Topiramat)

 

Nežádoucí účinky: Byla popisována řada vedlejších účinků od banálních po relativně závažné, jejich výskyt je do značné míry závislý na konkrétním antiepileptiku. Poměrně často je popisována únava a útlum a jindy naopak nervozita a úzkost. Někteří lidé si stěžují na změny nálad, motání hlavy, bolesti hlavy, poruchy citlivosti, brnění končetin, různé zrakové poruchy (např. změny zorného pole, dvojité vidění), otoky a trávicí obtíže (bolesti břicha, nadýmání, zácpa, průjmy). Některá antiepileptika, jako je například fenytoin, jsou silně teratogenní (poškozují plod těhotné ženy).

U lamotriginu a valproátu byly popisovány kožní reakce někdy až charakteru Lyellova syndromu. Mezi vzácné a velmi závažné nežádoucí účinky patří těžké poškození jaterní tkáně (se zvýšením jaterních testů a eventuálně i selháním jater) a narušení krvetvorby (pokles počtu červených nebo bílých krvinek).


Zdroje
https://en.wikipedia.org
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů