Aneurysma (aneuryzma) znamená výduť krevní tepny. V tomto článku jej budeme chápat jako příznak a vyjmenujeme si stavy, při kterých mohou aneurysmata častěji vznikat. Jedná se o relativně častý stav, který může postihovat většinu tepen v těle. Klinicky nejvýznamnější aneurysmata se mohou vyskytovat na mozkových tepnách (riziko krvácení do mozku včetně vážného subarachnoidálního krvácení) a velmi významné je i aneurysma břišní aorty.

Schéma - dva základní typy klasických aneurysmat
 


Jako zajímavost zmiňme i aneurysma srdce, které ukazuje, že aneurysma nevzniká jen na krevních cévách, a tzv. disekující aneurysma aorty, které ovšem není skutečným aneurysmatem, a proto jej již označujeme spíše jako disekci aorty. Více i přečtěte v příslušných textech.

A nyní si položme otázku - co může způsobit vznik aneurysmat a jejich častější výskyt?

 

Příčiny

1. Genetické faktory - Celá řada aneurysmat může být vrozená. To je typické pro aneurysmata mozkových tepen, která má řada z nás od narození. Naštěstí se u většiny lidí tato aneurysmata celý život nijak neprojeví a jsou náhodným nálezem při provedení určitých zobrazovacích metod (například CT angiografie mozkových tepen).

 

2. Vysoký tlak a ateroskleróza - Dlouhodobě zvýšený krevní tlak může klást vyšší nároky na strukturu větších tepen a způsobovat vyklenutí jejich stěn. Spolu s procesem aterosklerózy a kouřením je vysoký tlak nepochybně spoluodpovědný za vznik celé řady aneurysmat.

 

3. Vrozené poruchy pojiva - Některé poruchy vaziva narušují stabilitu stěn krevních tepen a vedou k jejich častějším vyklenutím. Jako příklady jmenujme Marfanův syndrom a Ehlers-Danlosův syndrom. Kromě klasických aneurysmat je u těchto lidí vyšší riziko disekce aorty.

 

4. Vaskulitidy - Tato naštěstí relativně vzácná autoimunitní onemocnění znamenají zánětlivé postižení krevních cév. Existuje jich celá řada a mohou poskytovat prakticky jakékoliv tepny v těle od nejmenších až po aortu. Více najdete v textu o vaskulitidách.

 

5. Infekce a jejich komplikace - Infekční postižení tepen může narušit strukturu jejich stěny a způsobit vznik aneurysmat. Aneurysmata jsou popisována například u některých mykotických (plísňových) infekcí a aneurysma hrudní aorty bylo historicky typické pro pokročilé formy syfilis.

Aneurysma aorty - schéma

 

Diagnostika

Aneurysma některých tepen včetně aorty lze u hubených lidí někdy vidět jako pulzující útvary pod kůží a jindy je lze nahmátnout. Dutina aneurysmatu může být zobrazená pomocí ultrazvuku a dalších zobrazovacích metod (např. CT vyšetření). Průběh cév a přesná lokalizace a velikost aneurysmat je viditelná na angiografii a CT angiografii.

 

Zdroje

https://www.healthline.com
https://www.medicalnewstoday.com

https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů