Jistě se prakticky každému někdy stalo, že měl po alkoholu lidově čeřeno „vokno“ a nepamatoval si, co se po nějakou dobu dělo. Odborná medicína používá spisovnější termín alkoholové okénko a odborný název pro tento stav je palimpsest. Klinický význam mají zejména opakovaná alkoholová okénka.

 

Příčiny

Příčinou je nárazové vypití velkého množství alkoholu, který naruší funkce mozku s porušením krátkodobé paměti. Jedno okénko nesouvisí s alkoholizmem a může se objevit i u člověka alkohol pravidelně nepijícího, který udělá chybu a vypije víc alkoholu než snese. Opakovaná alkoholová okénka jsou nicméně důvodem k zamyšlení, protože znamenají nadměrný přísun alkoholu a v řadě případů doprovázejí počínající a pokročilý alkoholizmus. Mozek alkoholika je trvale alkoholem narušen a každý nárazový alkoholový exces tak krátkodobou paměť naruší o to snadněji.

 

Projevy

Projevem je dočasná ztráta paměti. Tato porucha paměti nicméně nezprošťuje člověka trestní odpovědnosti na zločiny spáchané pod vlivem alkoholu, na které si dotyčný nepamatuje. Zproštěn viny by mohl být pouze tehdy, pokud by mu někdo podával alkohol bez jeho vědomí, nebo pokud by byl k pití alkoholu někým donucen proti své vůli (což jsou spíše raritní situace).

 

Diagnostika

Diagnóza je snadná – jde o poruchu paměti, která vznikla v důsledku nárazového vypití velkého množství alkoholu. U opakovaných a častých okének by se měl člověk zamyslet, zda alkoholu nepije příliš, a zda by neměl vyhledat odbornou pomoc.

 

Léčba

Léčba je snadná – pít méně alkoholu nebo alkohol nepít vůbec, což výskytu dalších alkoholových okének zabrání. V případě, že toho člověk sám není schopen a přitom má zájem se vyléčit, je ideální volbou odvykací léčba za pomoci psychiatrů ambulantní nebo ústavní formou.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů