Akutní tubulární nekróza znamená poškození mikroskopických vývodných kanálků (tubulů) ledvin, jejichž buňky mohou začít odumírat.
 
Příčiny
Ledvinné tubuly mohou být postiženy toxickými sloučeninami nebo nedostatkem kyslíku (ischémie). Sloučeniny toxické pro ledviny označujeme jako nefrotoxické látky, patří mezi ně například řada antibiotik, chemoterapeutik a imunosupresiv. Zmínit je nutné i nefrotoxický efekt jodových kontrastní látek se vznikem tzv. postkontrastní nefropatie. Zmíněný nedostatek kyslíku může mít hodně příčin, ale asi nejčastější je náhlé zhoršení průtoku krve ledvinami při dehydrataci, při příliš těsném zúžení ledvinné tepny a u zátěžových a šokových stavů.
 
 
Projevy
Základním projevem akutní tubulární nekrózy je akutní zhoršení ledvinných funkcí s možným rozvojem akutního selhání ledvin. Toto selhání má typicky dvě fáze – tzv. oligurickou (až anurickou) a polyurickou*. Oligurická (anurická) fáze trvá několik týdnů a znamená, že je tvořeno málo moči. V této fázi hrozí rozvrat vnitřního prostředí organizmu se vznikem hyperkalémie, metabolické acidózy (překyselení) a hromaděním zplodin metabolizmu. Polyurická fáze je projevem regenerace kanálků, které nicméně nedokáží správně koncentrovat moč a důsledkem je močení mnoha litrů moči za den s rizikem dehydratace. Po polyurické fázi dochází opět ke zlepšení funkce ledvin. U některých lidí nicméně ke zlepšení nedojde - ledvinné kanálky se nevzpamatují.
 
Oligurie = denní výdej moči cca 50-500 mililitrů
Anurie = denní výdej cca 0-100 mililitrů moči, tj. prakticky zástava močení
Polyurie = denní výdej moči cca nad 2000 mililitrů
 
 
Diagnostika
Pro diagnózu je důležité komplexní vyšetření ledvin. Musíme vědět, jaké léky pacient užívá a zda prodělal epizodu dehydratace. Z krevních náběrů nás zajímají koncentrace močoviny a kreatininu, které odpovídají funkci ledvin (jejich zvýšená koncentrace značí zhoršení funkce ledvin), hladiny základních minerálů a dalších parametrů vnitřního prostředí. Dále provádíme vyšetření krevního tlaku a močového sedimentu.
 
 
Léčba
Záleží na příčině akutní tubulární nekrózy. Jde-li o důsledek toxické látky, musíme ihned zastavit její užívání. Jinak je v každém případě nutné dostatečné zavodnění pacienta a monitorování výdeje tekutin močí, ledvinných parametrů a vnitřního prostředí pacienta. Pokud je malý výdej moči, hrozí převodnění, či dochází k rozvratu vnitřního prostředí, pak je nutná dialýza. Pokud dojde ke zlepšení a přechodu do polyurické fáze, je nutné hlavně hradit ztráty tekutin a předejít dehydrataci. Pokud se stav ledvin nelepší, může být nutná trvalá dialýza se zvážením transplantace ledvin.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://my.clevelandclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů