Akutní embolie (TEN – Tromboembolická nemoc) se na EKG může projevit různě. Mnohdy může být EKG v podstatě normální, přesto byly vypozorovány jisté změny, které by nás na možnost TEN mohly upozornit.

 

1. Často bývá přítomná sinusová tachykardie nebo fibrilace síní

2. Bývá přítomen kompletní RBBB

3. Nalézáme tzv. fenomén S1Q3T3, tj. hluboké S v I, hluboké Q ve III a negativní T ve III

4. Velmi často nalézáme negativní vlny T ve hrudních svodech

 

EKG obraz akutni plicni embolie

EKG pacienta s akutní TEN - Je patrná tachykardie, vidíme S1Q3T3 (modře) a RBBB ve V1 (červeně).

 

 

Samotný nález na EKG nestačí, je nutné se řídit i klinickými příznaky a anamnézou. Při podezření můžeme TEN potvrdit pomocí scintigrafie nebo CT-angiografie plic.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů