Aktinomykóza je chronické infekční onemocnění, které postihuje řadu orgánů a může způsobit mnoho komplikací.

Příčiny: Příčinou choroby je infekce bakteriemi, které označujeme jako aktinomycety. Aktinomycety v malém množství žijí v dutině ústní a střevech řady živočichů včetně člověka. Zdrojem infekce je obvykle dutina ústní, kdy se riziko průniku aktinomycet do tkání zvyšuje u neléčených zubních kazů a jejich komplikací.


Projevy: Aktinomykóza se projevuje vznikem ohraničených ložisek infekce, které mají podobu abscesů naplněných řídkým nažloutlým hnisem. Abscesy bývají vícečetné a mají tendenci se propojovat pomocí píštělí. Nezřídka se mohou píštěle provalit na povrch kůže, což umožní odtékání hnisu. V případě aktinomykózy s původem v dutině ústní najdeme tyto abscesy a píštěle v oblasti tkání krku, které ztvrdnou a objeví se v nich nebolestivé podkožní boule. Onemocnění se bez terapie velmi obtížně hojí a způsobuje vznik jizevnatých změn. Kromě měkkých tkání krku mohou aktinomycety napadnout i kostní tkáň, plíce, prsa a trávicí trubici a její okolí.

 
Diagnostika: K diagnóze může pomoci charakteristický klinický obraz, důležité je získání hnisavé tekutiny, ve které lze prokázat aktinomycety. Charakteristickým nálezem jsou tzv. drúzy, což jsou drobná zrníčka tvořená vlákny aktinomycet. Anatomické oblasti napadené aktinomycetami mohou být deformované a špatně přehledné, přesnější obraz a rozsah choroby nám může pomoci zjistit CT vyšetření.


Terapie: Základem terapie jsou antibiotika, aktinomycety bývají naštěstí stále citlivé i proti obyčejnému penicilinu. Léčba může být komplikovaná, pokud jsou aktinomycety přítomny v tkáních, do nichž antibiotika hůře pronikají. Vzhledem k faktu, že aktinomycety nemají rády kyslík, může průběh terapie u velice těžkých případů zlepšit pobyt v prostředí s vysokou koncentrací kyslíku (hyperbarická komora). Při poruchách odtoku hnisu z některých abscesů může léčba vyžadovat i chirurgické zásahy.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů