Adieho syndrom je onemocnění nervového systému, které má četné projevy. Není příliš časté, ale i tak je dobré mít o něm jisté povědomí. Adieho syndrom je jen zřídka vrozený, většinou vzniká až během života.

 

Příčiny: Příčina vzniku Adieho syndromu není zcela známá, předpokládá se vliv infekce (bakteriální či virové), která vede k poškození nervového systému, zvláště jeho autonomní složky. Autonomní nervový systém není závislý na naší vůli a řídí celou řadu tělesných pochodů jako je pocení, tělesný tlak apod. V oblasti hlavové řídí autonomní nervový systém mimo jiné i změny tvaru zornice.

 

 

Projevy: Narušení nervových vláken zornice má za následek poruchu zornicové reakce (tzv. pupilotonie). U normálního člověka se zornice rozšiřuje ve tmě, ale zužuje na světle. U nemocného zornice reaguje na změny osvitu jen pomalu a nedokonale - může tak být ve tmě zúžená (méně časté), nebo na světle rozšířená (více časté). Postiženo bývá obvykle jen jedno oko. Postižený může pociťovat poruchu zrakové ostrosti, není schopen zaostřovat předměty jako zdraví lidé. Kromě zrakových poruch se u nemocného vyskytuje i nadměrné pocení. Zvýšené pocení je opět dáno narušenou funkcí autonomního nervového systému. V neposlední řadě se u syndromu nachází i poruchy šlachových reflexů, dobře viditelná je tato porucha na Achillově šlaše. Nemocní trpívají nepříjemnými záchvaty náhlého poklesu krevního tlaku a mají tak vyšší tendenci ke kolapsovým stavům.

 

 

Léčba: Možnosti léčby jsou omezené. Případné poruchy zraku lze korigovat brýlemi a někdy se podávají speciální kapky obsahující pilokarpin. Pilokarpin je sloučenina se schopností dočasně zúžit zornice. Jiné léčebné metody narušení nervového systému v podstatě neexistují.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů