Adamsův-Stokesův syndrom je označení pro krátkodobou poruchu vědomí (označovanou jako synkopa), která souvisí s některými poruchami srdečního rytmu. Tento stav se označuje i odborným názvem kardiální synkopa. Mechanizmus je zřejmý - vede-li porucha srdečního rytmu ke krátkodobému narušení srdeční činnosti, nemá mozek dostatek kyslíku a dochází k rychlé ztrátě vědomí. Je-li tato porucha jen krátkodobá, dochází k rychlému návratu vědomí bez trvalých následků (s výjimkou možného poranění při pádu).

Příčiny: Příčinou jsou různé poruchy srdečního rytmu, které dočasně naruší pumpovací schopnost srdce. K tomu dojde buď tehdy, když se frekvence srdečních stahů výrazně zpomalí, nebo zcela vymizí. Může se jednat o epizodu atrioventrikulárního bloku III. stupně, o krátký běh komorové tachykardie, či dokonce o fibrilaci komor.


Projevy: Adamsův-Stokesův syndrom se projevuje epizodami náhlého a krátkého bezvědomí. Poměrně typické je, že před ztrátou vědomí se nerozvíjí žádné varovné příznaky (nevolnost, motání hlavy), pouze se někdy objevuje pocit slabosti. Během příhody dochází většinou k náhlému pádu na zem. Po probrání se dochází k zarudnutí obličeje, což je dáno rozšířením podkožních cév v reakci na předchozí nedostatek kyslíku.


Diagnostika: Pacient je nejprve celkově vyšetřen a pátrá se po různých příčinách poruchy vědomí, včetně těch které nesouvisí se srdcem. Součástí postupu by určitě mělo být vyšetření neurologem a provedení některé zobrazovací metody mozku (CT vyšetření, magnetická rezonance). Stran podezření na poruchy rytmu se nejprve provádí EKG, to však neodhalí krátké poruchy rytmu vyskytující se s nižší frekvencí. V takovém případě může pomoci EKG holter nebo elektrofyziologické vyšetření srdce. V rámci vyšetření stavu a funkce srdce je obvykle indikována i echokardiografie.


Léčba: Záleží na tom, jaká přesně porucha rytmu je za Adamsův-Stokesův syndrom u daného jedince zodpovědná. Pokud ji způsobuje těžké zpomalení (nebo dočasnou zástavu) srdeční frekvence, je ideálním řešením implantace kardiostimulátoru. Je-li narušení srdeční funkce spojeno s epizodami závažné arytmie (např. zmíněná komorová tachykardie) může být nutná implantace ICD.


Zdroje
http://www.heart.org
https://www.medicinenet.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů