Abulie je spíše psychiatrický termín, který nicméně používáme i v jiných oborech. Někteří lékaři chápou abulii jako chorobu, já bych ji popsal spíše jako příznak. Abulie znamená ztrátu vůle k činnostem a ztrátu aktivity, naprostou pasivitu, neschopnost rozhodovat a nezájem o okolí.

Těžce abulického pacienta si můžeme představit sedícího v křesle nebo ležícího v posteli, pacient mlčí, sám nekomunikuje, na otázky odpovídá krátce a úsečně, samostatně se téměř nepohybuje, může mít potíže s příjmem potravy a sociálními kontaktem.


Příčiny
Abulie může být přítomna u chorob vedoucích k postižení centrálního nervové systému, a proto by po jejích příčinách měli pátrat neurolog  psychiatr.

1. Mozková mrtvice – Určitá ztráta psychické aktivity je poměrně častá, jinak však obvykle dominují příznaky narušení hybnosti s ochrnutím. Těžká abulie je vzácnější, ale vyloučit ji nelze.

2. Poranění mozku – Těžší úrazy mozkové tkáně mohou vyvolat abulii. Abulie je popisována zejména u poranění tzv. bazálních ganglií, což jsou hluboko uložené části mozku zodpovědné za iniciaci a řízení pohybů. V řadě případů se postupem času vzniklá porucha samovolně upraví do normálu.

3. Parkinsonova nemoc – Toto onemocnění zasahuje metabolizmus neuromediátoru (sloučenina přenášející vzruchy mezi nervovými buňkami) dopaminu a to vede k narušení funkce bazálních ganglií v mozku. Důsledkem jsou komplexní poruchy hybnosti, třes a psychiatrické příznaky zahrnující známky demence a abulii.
 
4. Alzheimerova nemoc – Jedná se o neurodegenerativní onemocnění projevující se postupně narůstajícími příznaky demence, poruchami paměti, ztrátou sociálních návyků a abulií. Více si přečtěte v příslušném textu.
 
5. Pickova nemoc – Toto onemocnění v sobě zahrnuje příznaky Alzheimerovy nemoci a halucinace. Ztráta samoobslužnosti a rozvoj abulie jsou klasickými doprovodnými příznaky.
 
6. Huntingtonova chorea – Onemocnění je vrozené a geneticky podmíněné. Huntingtonova chorea se postupně zhoršuje a je smrtelná, účinnou léčbu neznáme. Základním projevem jsou nekontrolovatelné pohyby (tzv. chorea) a různé psychické změny zahrnující v pokročilých stádiích demenci a abulii.
 
7. Čistě psychiatrická onemocnění – Abulie typicky doprovází těžší depresivní stavy, které mohou být mylně považovány za silnou demenci. Kromě toho se abulie vyskytuje u některých pasivních forem schizofrenie.
 
 
Diagnostika a léčba
Jak je zmíněno výše, měla by diagnóza nevysvětlitelné abulie zahrnovat psychiatrické a neurologické vyšetření, které by mělo zahrnovat vyšetření mozku některou ze zobrazovacích metod (CT vyšetření nebo magnetická rezonance). Léčba závisí na vyvolávající příčině, kterou musíme vyřešit. Pokud se to povede, tak abulie vymizí.


Zdroje
https://www.sciencedirect.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů