Skip to main content
 


Zúžení mitrální chlopně

Zúžení mitrální chlopně patří mezi méně časté chlopenní vady. Odborně se tento stav označuje jako stenóza mitrální chlopně a postižena je mitrální chlopeň oddělující levou síň od levé komory. Mitrální chlopeň se otevírá během uvolnění srdečního svalu (diastoly), kdy je krev nasávána z levé síně do levé komory. Zúžená mitrální chlopeň klade proudu krve nadměrný odpor a zhoršuje plnění levé komory.

Příčiny: Zúžení mitrální chlopně může být vrozené, nebo se rozvine během života. Jednou z hlavních příčin jsou změny doprovázející revmatickou horečku. Toto onemocnění úzce souvisí se streptokokovými infekcemi a od doby masového používání antibiotik je relativně vzácné.


Projevy: Zúžení mitrální chlopně vede k tlakovému přetěžování levé síně, která se začne zvětšovat. U lidí s mitrální stenózou je zvýšené riziko vzniku poruch srdečního rytmu, jako je například fibrilace síní. Tlakové přetížení se začne postupně přesouvat z levé síně do plicního řečiště, což vede k narůstající námahové dušnosti a vzniku plicní hypertenze. U dlouhodobě neléčené vady dojde k přetížení pravé poloviny srdce se vznikem otoků. Kromě toho trpívají lidé s mitrální stenózou zvýšenou únavou a jejich obličej dostává červenofialový nádech s viditelně rozšířenými podkožními žilkami (facies mitralis).


Diagnostika: U pacienta můžeme zjistit výše zmíněné klinické projevy a na EKG mohou být přítomné známky přetížení levé síně (tzv. P mitrale). Vada způsobuje srdeční šelest, po jehož nálezu je vhodné doplnit ECHO srdce (či přesnější jícnové ECHO). Toto vyšetření vadu potvrdí a navíc pomůže určit její tíži.


Léčba: U některých pacientů je postup pouze symptomatický, jsou sledování kardiologem a dostávají léky na srdce (beta-blokátory, diuretika, antiarytmika, apod.). Vyřešit situaci lze například roztáhnutím chlopně pomocí balónku (balónková mitrální valvuloplastika), nebo její náhradou pomocí umělé chlopně.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů