Skip to main content
 Žádost o kolej

 

Tyto žádosti se obvykle podávají během června až do začátku července. Přesný termín určuje ředitelství Kolejí a Menz UK. Žádosti se vyplňují elektronicky přes systém Mašinka. V ní při podávání žádosti musíte vyplnit nejen svá nacionále, ale v jedné podsekci musíte k žádosti přidat i vaše studijní výsledky, a to pokaždé za všechny předchozí ročníky. Většina výsledků zkoušek je již v Mašince předpřipravená od vaší školy, zbytek musíte doplnit manuálně. Teprve po vyplnění všech studijních výsledků můžete žádost odeslat. Nově přijatí studenti, kteří jdou do prvního ročníku žádné studijní výsledky k žádosti nepřidávají. U nich se myslím bere v úvahu jejich úspěšnost u přijímacích zkoušek, ale nejsem si tím úplně jistý.

Body potřebné k získání konkrétní koleje, kterou v žádosti uvedete, se počítají z průměru známek za delou dobu studia a za vzdálenost vašeho trvalého bydliště od Prahy.

 

Až budete vyplňovat vámi požadovaný termín ubytování, tak musím upozornit, že zřejmě platí pravidlo, podle kterého potřebujete pro celoroční ubytování (září-září) na dané koleji mnohem více bodů než pro standartní ubytování (září-červen).

 

Při vyplňování vámi preferované koleje jich do seznamu vypište raději víc, tu nejvíc preferovanou samozřejmě do první kolonky.

 

Před odesláním vám doporučuji si žádost ještě jednou pořádně zkontrolovat, protože případné chyby mohou mít vážné následky.

 

Pokud kolej dostanete, přijde vám e-mail, který vám toto ozámí a v němž bude odkaz na bankovní účett KaM, na nějž budete muset zaplatit zálohu (v řádech tisíců Kč). Při nezaplacení je žádost o kolej stornována. Samotný nástup na kolej už musíte zjišťovat na stránkách vám přidělené koleje, kde případně může fungovat i elektronický rezervační systém pro jednotlivé pokoje. Pokud na vaší koleji něco takového existuje (mluvím ze zkušeností na Kajetánce), tak vězte, ze při rezervaci konkrétních pokojů mají obvykle přednost ti studenti, kteří na dané koleji rok předtím bydleli.

Při ubytovávání si s sebou raději vezměte nějaké peníze. Může se totiž stát, že první splátku po vás budou chtít zaplatit hned hotově. Další platby můžete provádět každý měsíc opět hotově, nebo trvalým příkazem z vašeho účtu.

 

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů