Skip to main content
 


Warfarinová nekróza kůže

Warfarinová nekróza* kůže je specifický problém, který souvisí s užíváním Warfarinu (a jemu podobných léků). Warfarin je lék na ředění krve, který funguje na principu zablokování určité části tzv. koagulační kaskády, což je složitá soustava srážlivých bílkovin v krvi umožňující vznik krevní sraženiny.

 

* nekróza znamená odumření části tkáně nebo orgánu

 

Příčiny

Postižení se objeví u některých pacientů užívajících Warfarin, zvýšené riziko je u lidí, kteří mají vrozený nedostatek proteinu C, což je látka pomáhající rozpouštět krevní sraženiny. Kromě toho riziko roste s dávkou podávaného Warfarinu.

 

Mechanizmus je pro laika poměrně obtížný, pro zjednodušení řekněme, že Warfarin dokáže blokovat jak srážlivé faktory, tak i již zmíněný protein C, který sraženiny rozpouští. A protože v úvodu užívání je tlumení proteinu C rychlejší, tak může užívání samotného Warfarinu v úvodní fázi způsobit dočasně paradoxně zvýšené srážení krve. Drobné krevní sraženiny se začnou vytvářet v kožních cévách a způsobí poruchu okysličení částí kůže.

 

 

Projevy

Příznaky se začnou objevovat asi po třech dnech léčby Warfarinem. Dochází k zarudnutí okrsků kůže a objevuje se jejich výrazná bolestivost. Nejtypičtějším místem postižení je trup (hrudník, boky, prsa). Projevy jsou vyvolány nedostatkem kyslíku v dané oblasti. Postupně dochází buď k zahojení vzniklých ložisek nebo naopak ke zvětšení a někdy i ke zvředovatění. Kožní nekrózy se většinou zahojí, ale někdy je proces hojení značně zdlouhavý.

 

 

Diagnostika

Podezření na Warfarinem vyvolanou nekrózu máme u lidí, kteří nedávno začali užívat Warfarin, a vzniknou u nich výše zmíněné poškození kůže.

 

 

Prevence

Nejlepší prevencí je nenasazovat pacientům Warfarin samotný, ale v prvních dnech jej dočasně zkombinovat s jiným lékem na ředění krve, který má jiný mechanizmus účinku (většinou se podává nízkomolekulární heparin). Tento jiný lék slouží jako překlenovací prostředek a ředí krev v době, kdy by ji Warfarin mohl dočasně srážet a zabrání vzniku kožních nekróz.

 

 

Léčba

Nemocným lze podávat vitamin K, který ruší účinky Warfarinu a současně začít podávat jiný lék na ředění krve (např. již zmíněné nízkomolekulární hepariny). Již vzniklé nekrózy se většinou samy vyhojí, nicméně některé těžké případy vyžadují opakované chirurgické ošetřování.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů