Hyperkalémie označuje stav, kdy je zvýšená hladina draslíku v krvi. Draselný iont (latinsky kalium) se ve vysokých koncentracích vyskytuje v buňkách a v krvi je ho poměrně malé množství, které odpovídá koncentraci 3,8-5,3 mmol/litr. Každá laboratoř se v hodnotách trochu liší, ale orientačně to platí. Sníží-li se hladina draslíku po 3,8 mmol/litr, mluvíme o hypokalémii. Zvýší-li se nad 5,3 mmol/litr, mluvíme o hyperkalémii. Nejsou to jen nějaké teoretické laboratorní pitomosti – hyperkalémie může člověka usmrtit velmi rychle. 

 

Příčiny: Příčin zvýšení koncentrace draslíku v krvi je celá řada, uvedu ty nejdůležitější a nejpochopitelnější.

 

1. Zvýšený přísun draslíku - Podáváme-li pacientovi z nějakého důvodu draslík v tabletkách (např. lék Kalium Chloratum, Kalnormin) nebo infuzích, měli bychom si jeho hladinu v krvi občas zkontrolovat. Více draslíku je i v některých potravinách, například v peckovitém ovoci.

 

2. Užívání léků zvyšujících hodnotu draslíku – Sem spadají zejména ACE-Inhibitory (např. léky Tritace, Prestarium, Ramipril, apod.), běžně užívané diuretikum spironolakton (např. lék Verospiron) a méně často podávané diuretikum eplerenon (např. lék Eplerenon). ACE-Inhibitory se používají jako výborné léky snižující vysoký krevní tlak a mají řadu dalších blahodárných účinků. Jedním z jejich vedlejších efektů je však i zvyšování draslíku v krvi. Verospiron se používá u srdečního selhávání, protože snižuje namáhání srdce a zvyšuje množství vymočené tekutiny a sodíku z těla. Zvyšování draslíku je opět vedlejší efekt. Zkombinujeme-li u pacienta ACE-Inhibitor se spironolaktonem, může mu v krvi stoupnout draslík relativně hodně.

 

3. Rozsáhlé nádorové onemocnění a jeho léčba – Buňky zhoubných nádorů se rychle množí a také rychle umírají. Vzhledem k tomu, že draslík je v buňkách ve vysoké koncentraci, se z nich uvolní a zvýší se jeho koncentrace v krvi. Při léčbě nádorů chemoterapií a radioterapií odumře velké množství nádorových buněk a kalium se z nich uvolní (tzv. syndrom nádorového rozpadu).

 

4. Selhání ledvin (akutní i chronické)Ledviny vylučují draslík do moči, a proto se jejich narušená funkce obvykle projeví vzrůstem draslíku v krvi. Pokud ledviny selžou úplně, musí docházet lidé na dialýzu, kde se jejich krev pravidelně čistí od odpadních látek a také od draslíku. Vzhledem k tomu, že vylučování draslíku je u těchto lidí minimální až nulové, musí si v období mezi dialýzami hlídat přísun draslíku v potravě. Velké množství draslíku se nachází v peckovitém ovoci, a proto ho (a mnoho dalších věcí) mají tito pacienti zakázané.

 

5. Vysoká hladina krevního cukru – Draslík je úzce provázán s krevním cukrem. Detaily nebudu uvádět, ale zvýší-li se hladina krevního cukru (glykémie), vzroste hladina draslíku. Dochází k tomu u nedostatečně léčených (či neléčených) pacientů s cukrovkou.

 

6. Addisonova choroba – Při tomto hormonálním onemocnění chybí člověku hormon aldosteron, který zvyšuje hladinu sodíku a snižuje hladinu draslíku v krvi. Nedostatek aldosteronu znamená zvýšení hladiny draslíku.

 

Projevy: Projevy nemusí být přítomné a člověk s hyperkalémií může být naprosto asymptomatický. Jak se hladina draslíku zvyšuje, může se objevit únava, svalová slabost, průjmy, zmatenost, dochází k určitým změnám na EKG (pro mediky: zvýší se vlna T), zpomalí se srdeční akce (bradykardie) a v nejhorším případě se může náhle zastavit srdce – to je smrtící komplikace hyperkalémie. Hypokalémie má do jisté míry projevy opačné (zejména na EKG), ale konec v podobě zástavy srdce je stejný jako u hyperkalémie.

Spíše pro mediky - EKG člověka s hyperkalémií. Vlny T jsou velmi vysoké, bradykardie není nicméně přítomna (Odhaduji tepovou fekvenci tak 60-65/min).

 

Diagnostika: Hladinu krevního draslíku lze snadno zjistit v laboratoři z běžného náběru krve. EKG může napovědět, ale učebnicové změny v něm nejsou vždy přítomny.

 

Léčba: Vysadíme léky zvyšující hladinu draslíku (pokud je pacient užívá), podáme léky snižující hladinu draslíku (například diuretika, jako je furosemid), podáme pacientovi infuze (tím naředíme krev a snížíme hladinu draslíku). Eventuálně využijeme toho, že hladinu draslíku umí snížit vápník a inzulin. Je-li hladina draslíku příliš vysoká, nebo pokud nereaguje na běžnou léčbu, musí se provést akutní dialýza, která krev očistí

 

Příklad léčby závažnější hyperkalemie:

a) Inzulin podkožně – Vzhledem k tomu, že pacient měl v danou chvíli vyšší hladinu krevního cukru je malá dávka inzulinu ideální. Sníží hladinu krevního cukru a sníží i hladinu draslíku.

b) 1 infuze glukozy s inzulinem – Glukóza naředí krev, inzulin zabrání dalšímu zvýšení krevního cukru glukózou z infuze a navíc umí snižovat draslík.

c) 1 infuze glukozy s inzulinem a 1 ampulí calcia gluconica – viz předchozí + Calcium gluconicum je vápník, který opět snižuje hladinu draslíku.

d) 1 ampule furosemidu 20mg – Furosemid zvýší odtok moči z těla a také zvýší ztráty draslíku do moči.

e) Calcium resonium – Tohle je taková nechutná látka, která se pije. Také obsahuje vápník a tím snižuje hodnotu draslíku v krvi.Zdroje
https://www.webmd.com
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů