Skip to main content
 


Verorab

Verorab je vakcína určená k očkování proti vzteklině.

Účinná látka: Vakcína obsahuje inaktivovaný virus vztekliny pomnožený na tzv. Vero buňkách.


Hrazení ze zdravotního pojištění: Verorab je hrazen z pojištění jako součást postexpoziční profylaxe, tj. při vysokém riziku nedávného kontaktu pacienta s virem vztekliny (např. rizikové pokousání zvířetem). Preventivní (preexpoziční) očkování hrazeno z pojištění není, u rizikových povolání (veterináři, myslivci apod.) je nicméně vakcína hrazena přímo ze státního rozpočtu a dotyčný ji platit nemusí. Preventivní podání vakcíny si tedy platí pouze cestovatelé očkovaní na vlastní žádost.


Aplikace: U dospělých jedinců se podávají celkem 3 dávky do svalu, přesný harmonogram podání závisí na situaci:

a) Preventivní podání – 3 dávky ve dnech 0,7,21 (nebo 0,7,28). Přeočkování se doporučuje dle hladiny protilátek za 1-5 let.

b) Postexpoziční profylaxe – u neočkovaných osob 4-5 dávek (pro potřeby tohoto textu dále příliš složité)


Nežádoucí účinky: Pro Verorab platí podobné nežádoucí účinky jako pro většinu ostatních vakcín. Relativně časté jsou lokální reakce v místě vpichu (zarudnutí, bolest, otok). Celkové mohou zahrnovat zvýšenou teplotu, bolesti hlavy, celkovou nevůli, únavu, trávicí obtíže a další. Méně často se může objevit alergická reakce včetně extrémně vzácného anafylaktického šoku.


Kontraindikace: Očkování by nemělo být provedeno při anamnestické alergické reakci vzniklé po předchozím podání této vakcíny a při akutním horečnatém onemocnění. Výjimkou je výše zmíněná postexpoziční profylaxe, kdy žádné kontraindikace nejsou (riziko rozvoje vztekliny bereme jako větší hrozbu). Vakcína může být teoreticky podána do různých částí těla souběžně s jinými neživými, nebo živými vakcínami, ale lepší je její podání až s určitým časovým odstupem po jejich aplikaci (2 týdny po jiné neživé vakcíně, 4 týdny po živé vakcíně).
 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů