Skip to main content

Užívání extáze

Extáze se řadí mezi tzv. rekreační drogy, je poměrně často užívána nárazově během tanečních akcí. Extázi sice nejde zařadit mezi klasické tvrdé drogy, může však být značně nebezpečná a v kombinaci s alkoholem může uživatele i usmrtit.
 
Extáze
Droga extáze je chemicky složitě znějící sloučenina 3,4-metylendioxidmetafetamin (MDMA), která patří do skupiny amfetaminů. Amfetaminy majíc celkově aktivizující účinky, tlumí pocit únavy a umožňují nadměrnou fyzickou i psychickou aktivitu. Extáze v mozku narušuje rovnováhu v systému neuromediátorů, což jsou sloučeniny přenášející nervové vzruchy mezi neurony.
 
 
Legalita
Extáze je v ČR považována za nelegální drogu a její prodej je postihován zákonem s rizikem odnětí svobody dle závažnosti skutku.
 
 
Projevy intoxikace
Extáze má řadu projevů, které vznikají v důsledku ovlivnění mozku a dalších tělesných tkání. U uživatele se sníží pocit únavy a člověk je schopen tancovat po řadu hodin, aniž by si musel odpočinout. Kromě toho se objevuje pozitivní radostná (euforická) nálada, která může přejít až do manického chování a někdy se objevují i halucinace. Uživatel má zrychlený pulz, zvýšenou tělesnou teplotu, může se více potit a zároveň mívá snížený pocit žízně. Tyto faktory mohou snadno způsobit naprosté fyzické vyčerpání s těžkou dehydratací, což může skončit kolapsem s bezvědomím a někdy i smrtí. Na smrti se může podílet náhlý vznik některé ze závažných poruch srdečního rytmu.
 
Kombinace extáze s alkoholem (či jinými drogami) mohou být velmi zrádné a může dojít k nepředvídatelnému zesílení účinků užitých sloučenin. Pravidelné užívání extáze může vést ke vzniku psychického návyku, nicméně fyzická závislost nebývá přítomná.
 
 
Diagnostika
Pokud máme u pacienta podezření na užití extáze a pacient to odmítá, můžeme si situaci ověřit vyšetřením moči, kde i po několika dnech po užití najdeme MDMA.
 
 
Léčba
V rámci akutní intoxikace je obvykle nutná hospitalizace, podávání léků na zklidnění, léků na zpomalení srdeční činnosti a dostatečná hydratace. Z hlediska chronické závislosti na pravidelném užívání extáze je nutný náhled nemocného na svůj problém a psychiatrická terapie.


Zdroje
https://www.drugabuse.gov
https://www.medicalnewstoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů