Skip to main content
 


Urgent 41

41. Poranění zdrav. sestry inj. jehlou prevence a postexpoziční profylaxe


Poranění ostrým předmětem je u zdravotníků časté, podle studií jsou nejohroženější zdravotní sestry, riziko je nejvyšší při znehodnocování ostrého předmětu (tj. po vpichu injekce).

Riziko: Obáváme se zejména rizika infekčních onemocnění přenosných krví, jako je hepatitida A,B,C a výrazně méně častá infekce HIV.

Prevence: Základem prevence je dodržování bezpečnosti na pracovišti, opatrná manipulace s jehlami, preventivní očkování a používání ochranných pomůcek (zejména rukavice). Ke každému pacientovi je nutné primárně přistupovat jako k potenciálně infekčnímu.

Postup: Postup upravuje vyhláška MZ ČR č. 439/2000 Sb. a Metodické opatření MZ ČR č.7/2000. Při menším krvácení je vhodné nechat ránu po několik minut krvácet a následně vymývat mýdlem a dezinfikovat (viricidní přípravek, např. Betadine, Jodisol, Persteril).

Je-li známa osoba, jejíž krev kontaminovala ránu, je nutné vyšetřit i ji (HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1,2). O úrazu musí být informován zaměstnavatel a musí být proveden záznam (datum a místo poranění, činnost při poranění, typ nástroje, způsob dekontaminace, údaje o zdroji). Poskytovatel zdravotní péče je povinen hlásit událost orgánu ochrany veřejného zdraví.

Poraněnému zdravotníkovi je odebrán krevní vzorek ke stanovení hodnot aminotransferáz a vyloučení přítomnosti infekčních chorob ještě před poraněním, poté se odběry v čase opakují. Odběr na anti-HIV musí být vždy se souhlasem dotyčného.

                       

Při vysokém riziku lze zajistit aktivní (očkování), nebo pasivní imunizaci proti HAV a HBV (imunoglobuliny). Profylaktické podání antiretrovirových preparátů proti HIV viru musí být konzultováno s centrem pro léčbu HIV/AIDS.


Postexpoziční očkování a HIV profylaxe

1. U poraněného zjistíme datum očkování proti tetanu, případně jej přeočkujeme.


2. Poraněného očkujeme 3 dávkami proti HBV, pokud vstupní anti-HBs vyjdou pod 10 IU/litr.
Aktivní imunizace proti HBV možná schémata:
a) 0, 1 a 6 měsíců
b) 0, 1, 2 a 12 měsíců
c) dny 0, 7, 21, poté v roce

Pasivní imunizace proti HBV se využívá vzácně – u HBsAg+ zdroje a u neočkovaného zdravotníka

3. Postexpoziční profylaxe HIV – Spočívá v cca 30 denním podávání kombinace antiretrovirotik, začátek užívání je ideální do 72 hodin po poranění. Indikovat aplikaci musí specialista na základě rizikovosti poranění (známá přítomnost HIV infekce s vysokou virovou náloží, kontaminace krví, hluboký vpich aj.).
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů