Skip to main content
 


Urgent 20

20. Mimoústavní porod, přečasný porod, metrorrhagie

 

K mimoústavnímu porodu se může lékař dostat prakticky vždy jen u překotně probíhajícího porodu. Dobrovolná účast na porodu záměrně vedeném v domácím prostředí lze hodnotit jako postup non lege artis. Velkou výhodou je nicméně fakt, že přirozeně probíhající porod je přirozená záležitost, která v podstatě může proběhnout samovolně bez významných zásahů ze strany lékaře.

 

Porod má tři základní doby:

 

První doba porodní - Začíná pravidelnými kontrakcemi a končí úplným otevřením porodních cest. Trvá více hodin.

 

Druhá doba porodní - Je období mezi úplným otevřením porodních cest a končí vypuzením plodu. Má trvat maximálně 2 hodiny.

 

Třetí doba porodní - Jde v podstatě o vlastní proces vypuzení plodu a následně i placenty z těla matky. Za normálních okolností se plod rodí hlavičkou, která je ve flexi, poté přední a následně zadní raménko. Odchod placenty bývá spojen s krevními ztrátami cca 300 mililitrů krve.

 

 

Hospitalizace

V našich podmínkách by měl každý porod probíhat v nemocničním zařízení. Ženu je tam nutné odeslat při pravidelných kontrakcích á 5 minut trvajících alespoň půl hodiny, nebo při odtoku plodové vody, nebo při krvácení z porodních cest.

 

 

Mimoústavní porod

Z forenzních důvodů jistě ihned přivolat ZZS, pokud dosud nebyla volána. Při normálně probíhajícím porodu není zásah lékaře nutný, v rámci možností je potřeba zajistit čisté prostředí a novorozence držet, aby neupadl z výšky na zem a neporanil se. Po porodu dítěte se na dvou místech podváže pupečník (guma, tkaničky, cokoliv po ruce) a mezi podvazy se přeruší. Placenta se nesmí násilně vytahovat, odloučí se sama.

 

Komplikace při běžném porodu

Nejčastější komplikací je uváznutí ramének (dystokie ramének). Někdy lze vyřešit opatrným tahem za hlavu novorozence směrem dolů za současného tlaku na podbřišek ženy za stydkou sponou, což může pomoci uvolnění předního raménka zaklíněného za stydkou sponou.

 

Krvácení po porodu

Ztráta do 300 mililitrů je fyziologická, pokračující krvácení může znamenat poruchu odloučení placenty, hypotonii dělohy, nebo poporodní poranění. Situaci lze v terénu řešit jen manuálním tlakem na fundus dělohy. Urgentní transport do nemocnice je nutný.

 

Vadné polohy plodu

Rozpoznáme tak, že z rodidel vyčnívá nožka, zadeček (poloha koncem pánevním), nebo ručka (příčná poloha) dítěte. Je přísně zakázáno za tyto části těla novorozence tahat, je nutný urgentní převoz do nemocnice, ideálně s rodící ženou v horizontální poloze.

 

Výhřez pupečníku

Je nutný urgentní transport do zdravotnického zařízení, prsty je nutné zasunout do pochvy a při kontrakcích zatlačovat plod zpět, který by mohl pupečník utlačit. Pokud již k útlaku došlo, dítě se narodí mrtvé.

 

Péče o novorozence

Zdravý novorozenec má mít růžovou barvu, dýchá a křičí, má rychlou tepovou frekvenci nad 120/min. Pokud dítě nedýchá, může pomoci taktilní stimulace. Pokud nezačne dýchat, nebo je pomalý pulz pod 100/min, je indikována KPR, přičemž u novorozence je základem dýchání z úst do úst (a nosu) s frekvencí 40-60/min a s objemem vzduchu odpovídajícím objemu dutiny ústní dospělého. Pokud je stabilní a ošetřený novorozenec po mimoústavním porodu převážen do nemocnice, je vhodné kontrolovat, zda nekrvácí z provizorně podvázaného pupečníku.

 

 

Metroragie

V rámci akutní péče nás samozřejmě zajímá větší metroragie, při které hrozí rozvoj hemoragického šoku. Je vhodné přivolat ZZS, uložit postiženou do protišokové polohy s elevací DKK a dle možností zajistit žilní vstup a zahájit infuzní terapii. Kromě toho se klasicky doporučuje zabránit hypotermii, zajistit klid a ticho.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů