Skip to main content
 


Urgent 11

11. Popáleniny


Popálenina znamená poškození tkání lidského organizmu v důsledku působení vyšší hladiny tepelné energie. Může dojít k poškození kůže, sliznic i hlubších tkání.

Příčiny popálenin:
a) Termické poškození – přímý plamen, opaření horkou tekutinou, opaření horkou párou
b) Elektrické poškození – přímý kontakt s elektrickým proudem
c) Chemické poškození – přímý kontakt s kyselinami, nebo louhy
d) Radiační poškození – nejčastěji nežádoucí efekt radioterapie

Dělení popálenin podle plochy postižené kůže: Využíváme pravidlo 9% (9% hlava, 1% genitálie, 9% horní končetina, 18% dolní končetina, 18% přední strana trupu a 18% zadní strana trupu).

Dělení popálenin podle hloubky:

Popáleniny I. stupně – Zahrnuje pouze povrchové změny se zarudnutím, otokem a bolestí.

Popáleniny II. stupně – Kromě zarudnutí se objevují i puchýře. Hlubší popáleniny II. stupně se již mohou hojit jizvami.

Popáleniny III. stupně – Dochází k nekróze kůže v celé její hloubce. Kůže je bělavá, neexistuje kapilární návrat. Takto těžké formy popálenin je nutné řešit chirurgicky.

Lehké případy popálenin zasahují méně než 5% plochy těla a nepostihují rizikové partie (genitál, krk, obličej, ruce).

Jako velmi závažné popáleniny u dospělého hodnotíme popáleniny alespoň II. stupně na minimálně 20% povrchu těla. Takto závažné popáleniny hrozí rozvojem popáleninového hypovolemického šoku, který souvisí s únikem tekutiny do intersticiálního prostoru v rámci edému. Další riziko představuje průnik bakteriální infekce narušeným kožním krytem.


Terapie: U nezávažných popálenin je nutné ošetření popálené plochy s co nejrychlejším chlazením vodou, které má trvat 10-15 minut. Nedoporučuje se u popálenin nad 5% plochy těla a u popálenin u dětí. V případě popálení chemikáliemi se opět doporučuje oplach proudem vlažné vody. Oblečení lnoucí k popáleným plochám nestrháváme. Okolí rány se šetrně dezinfikuje (Betadine, Braunol), velké vytvořené puchýře lze sterilním nástrojem opatrně perforovat. Následně se na popálenou plochu přiloží mastný tyl, na něj obklad s dezinfekcí a na povrch suché krytí. V případě delší doby od vakcinace se aplikuje tetanový anatoxin. Vhodná je administrace analgetik a jejich předepsání. Po ošetření je nutné odeslat pacienty na spádovou chirurgickou ambulanci.

Druhé ošetření se provádí den po úrazu, opatrně se odstraní krytí, rána a okolí se dezinfikuje, překryje tylem napuštěným vazelnou, obloží gázovými čtverci s antiseptickým roztokem a překryje několika vrstvmi suchého obvazu.

Při rozsáhlejších popáleninách nad 5% povrchu těla, při inhalaci dráždivých plynů, při zasažení závažných oblastí (genitál, ruce, obličej, krk) je dopoučené kromě primárního ošetření zajistit vyšetření a ošetření v nemocničním zařízení. U dětských popálenin je nutné vyšetření v popáleninovém centru.

Převazy se provádí 2. a 4. den a dále dle potřeby. V případě hnisání se nasazují perorální antibiotika. Hojení většiny popálenin trvá cca 10-20 dnů. Po zhojení rány je vhodné promašťování kůže.

Pozn: Při terapii těžších popálenin je nutné zajistit žilní vstup, intravenózně aplikovat analgetika (ideálně opiáty) a zahájit substituci intravaskulárního objemu krystaloidy.


Kontakty na popáleninová centra:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Klinika popáleninové medicíny,
Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, tel.: 602 322 184

Fakultní nemocnice Brno, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie,
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, tel.: 532233205 JIP, 725526558

Fakultní nemocnice Ostrava, Popáleninové centrum,
17. Listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba, tel.: 597372790
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů