Skip to main content
 


Urgent 05

5. Poranění končetin - fraktury, distorze, luxace


Poranění končetin se velmi často vyskytuje izolovaně, ale bývá i součástí složitějších polytraumat. Při vlastním hodnocení poranění bychom měli odlišit poranění kůže a hlubších měkkých tkání, kostí a kloubů. Speciálním podtypem je ztrátové poranění (amputace). Všechny typy poranění mohou být navíc spojeny s narušením krevních cév a nervů. Nutná je spolupráce praktického lékaře se specialisty (chirurgie, ortopedie, traumatologie, radiodiagnostika, rehabilitace).


Zranění měkkých tkání

a) Uzavřená – Nebývá přítomno zevní krvácení, dochází ke zhmoždění měkkých tkání, při otoku je riziko kompartment syndromu.

b) Otevřená – Patří sem bodné, tržné a řezné rány, většinou je spojeno s krvácením. Nutná je zástava krvácení, sterilní krytí rány a chirurgické ošetření. V případě větších cizích těles v ráně je sami neextrahujeme.


Zranění kostí

a) Kontuze - „naražení“, bolestivé, bez RTG nálezu

b) Fraktura – uzavřená x otevřená, částečná x úplná, nedislokovaná x dislokovaná, jednoúlomková x víceúlomková, zasahující kloub x nezasahující kloub

Základními známkami uzavřené fraktury jsou silná bolest v místě zlomeniny, otok tkání, hematom a neschopnost zatížení dané končetiny. Deformace tvaru končetiny hovoří pro dislokaci úlomků zlomeniny.


Zranění kloubů

a) Distorze („podvrtnutí“) – Dochází k poranění měkkých tkání kloubu s dočasnou ztrátou dotyku kloubních ploch. Projevuje se bolestivostí a otokem kloubu, v podkoží se vytváří hematomy. Základem je odlehčení kloubu a chlazení.

b) Luxace („vykloubení“) - Dochází k poranění měkkých tkání kloubu s trvající ztrátou dotyku kloubních ploch. Projevuje se bolestivostí a otokem kloubu, funkce kloubu je vážně narušena nebo zcela vyřazena. Končetina může být v nepřirozeném postavení, pokusy o pohyb jsou extrémně bolestivé. Nutná je repozice specialistou.


Amputace
Amputace, neboli ztrátové poranění končetiny, je ztráta části končetiny včetně kosti, nervového a cévního zásobení. Vyžaduje působení větší síly, nejčastěji se týká prstů na horní končetině. Při zajištění amputátu je šance na úspěšné chirurgické řešení.


Terapie: Terapie úrazů končetin závisí na přesném charakteru poranění a přítomných komplikacích.

Uzavřené rány – Základem je chlazení a podávání analgetik. Kompartment syndrom se musí řešit urgentním operačním zákrokem (fasciotomie).

Otevřené rány – Drobné stačí dezinfikovat a sterilně krýt, rozsáhlejší musí být chirurgicky ošetřeny a poté zašity.

První pomoc u zlomenin – Končetinu imobilizovat a zafixovat v nebolestivé poloze, úlomky kostí čnějící z rány nezasouvat dovnitř, krvácení zastavit tlakovým obvazem.

Některé častější případy poranění kloubů a kostí řešené neoperativně:

a) Nedislokovaná fraktura klavikuly – Dessaultův obvaz na 4 týdny, poté rehabilitace, plná zátěž za 10-12 týdnů po úraze

b) Luxace ramenního kloubu – repozice, Dessaultův obvaz na 2 týdny, šátkový závěs na 2 týdny s rehabilitací, plná zátěž za 6-8 týdnů po úrazu

c) Nedislokovaná fraktura proximálního humeru – Dessaultův obvaz na 2-3 týdny, pak šátkový závěs na 2 týdny, průběžná rehabilitace, plná zátěž 6-8 týdnů po úraze

d) Distorze loketního kloubu – sádrová dlaha na 1-2 týdny, bandáž, pak šátkový závěs na 7-10 dnů, plná zátěž za 2-3 týdny po úraze

e) Distorze hlezenného kloubu - sádrová imobilizace dle rozsahu na 3 – 5 týdnů, poté rehabilitace, plná zátěž 10–12 týdnů po úrazu
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů