Skip to main content
 


Urgent 03

3. Poranění hrudníku a páteře vč. pneumotoraxu

 

Poranění hrudníku se vyskytují samostatně, nebo mohou být součástí polytraumat. Podle klinického průběhu a výskytu dalších komplikací rozlišujeme lehké a těžké formy poranění hrudníku. Podle mechanizmu úrazu rozlišujeme tupá a penetrující poranění hrudníku.

 

Lehké formy zahrnují nekomplikovanou kontuzi tkání bez narušení jejich funkce a nekomplikovanou zlomeninu max. 3 žeber bez pneumotoraxu nebo hemotoraxu.

 

Těžké formy zahrnují narušení cirkulace a-nebo dýchací soustavy v důsledku vícečetných zlomenin žeber, kontuze srdce a plic, vzniku významného pneumothoraxu, nebo hemothoraxu.

 

 

Příznaky: Klinické příznaky zahrnují bolest, která se typicky zhoršuje při nádechu. V případě poranění dýchacích cest se může objevit hemoptýza, u perforace trávicí trubice, nebo dýchacích cest může vzniknout hmatný podkožní emfyzém. V případě bodného, nebo řezného poranění bývá přítomna viditelná rána, která krvácí. Pneumotorax se projevuje především dušností, hemothorax a krevní ztráty mohou vést k rozvoji šokového stavu.

 

 

Diagnostika: Základem je anamnéza úrazu a jeho mechanizmu, která je následována fyzikálním vyšetřením (aspekce hematomů a otevřených ran, poslechové vyloučení pneumothoraxu, opatrná palpace při podezření na zlomeniny žeber apod.), které by mělo být rozhodně doplněné opakovanou monitorací TK a TF. Saturaci kyslíku je možné změřit přenosným saturačním přístrojem. Z vyšetřovacích metod je základem RTG hrudníku následované CT vyšetřením. Výpotek v perikardu a pleurální výpotek může být orientačně vyšetřen pomocí bed-side ultrazvuku.

 

 

Terapie: Základem je sterilní (ale prodyšné) krytí případných ran, zástava krvácení, zajištění žilního vstupu a při známkách hypovolemie podání krystaloidů parenterálně. Bolesti je vhodné tlumit silnějšími analgetiky včetně opiátů.

 

 

Komplikace hrudních poranění:

 

1. Pneumothorax - Pneumothorax znamená přítomnost vzduchu v pleurální dutině. Může být spontánní, nebo je důsledkem traumatu. Drobný plášťový pneumothorax se nemusí projevit, rozsáhlejší pneumothorax se projevuje dušností. Z hlediska komunikace s okolím dělíme pneumothorax na uzavřený, otevřený a velmi nebezpečný ventilový. Ventilový pneumotorax umožňuje nasátí vzduchu do hrudníku při nádechu, ale ventilovým mechanizmem zabrání jeho vydechnutí. Stav se projevuje progredující dušností, anxietou a cyanózou. Malý pneumothorax se pouze sleduje, větší uzavřený pneumothorax se řeší kontinuální drenáží a ventilový pneumothorax se primárně řeší převedením na otevřenou formu pomocí dutí jehly zavedené do dotyčné pleurální dutiny.

 

2. Hemoperikard – Hemoperikard znamená krev v perikardu. Jde o potenciálně fatální komplikaci poranění hrudníku, při které hrozí akutní srdeční tamponáda se vznikem šokového stavu.

3. Hemothorax – Hemothorax je při traumatu způsoben krvácením do pleurální dutiny. Základem terapie je pleurální drenáž.

 

4. Kontuze srdce – Kontuze srdce se kromě bolesti na hrudi projevuje rizikem arytmií. V krevních náběrech bývají zvýšené kardioenzymy. Důležitá je kontinuální monitorace EKG, při jinak stabilním stavu a normotenzi lze nasadit beta-blokátory ke zvýšení arytmického prahu.

 

5. Zlomeniny žeber – Zlomeniny žeber mohou být nedislokované a dislokované. Nedislokované a jinak nekomploikované jsou „jen“ bolestivé, bolest se obvykle zhoršuje při nádechu. Rizikem může být vynucené mělké dýchání vedoucí k zahlenění a rozvoji bronchopneumonie. Nejzávažnější je tzv. dvířková zlomenina, kdy jsou žebra zlomena na více místech tak, že se vytvoří oblast oddělená od zbytku hrudního koše. Tato oblast při nádechu vklesává a naopak při výdechu stoupá (tzv. paradoxní dýchání). Další komplikací je poranění sleziny při zlomenině dolních žeber na levé straně. Nekomplikované zlomeniny se léčí konzervativně s podáváním analgetik, rozsáhlé a komplikované zlomeniny se řeší operačně.

 

 

Poranění páteře: Poraněny mohou být všechny části páteře, krční páteř je citlivá na poranění vyvolaném horizontální silou, zatímco bederní páteř na vertikální působení síly. Poranění míchy je pravděpodobné při výpadku motoriky a senzitivity, v takovém případě je indikováno akutní parenterální podání metylprednisolonu parenterálně.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů