Skip to main content
 


Ultrazvuk - slezina

Slezina se nachází v levém podžebří. Vyšetřujeme ji u pacienta ležícího na zádech či na pravém boku. Sondu přikládáme dorzolaterálně paralelně s interkostálními prostory. Vyšetření může být přehlednější při výdechu.

 

Velikost sleziny:

Podélně: pod 11cm

Příčně: pod 4cm (od hilu k diafragmatické kontuře)

 

Slezina (Spleen) v klasickém zobrazení s naznačenými rozměry, dále

 nad bránicí (na obrázku vpravo) je již pleurální prostor.

 

 

Zvětšení sleziny – Splenomegalie provází mnoho onemocnění (krevní choroby, infekční stavy, portální hypertenze apod.). při nálezu výrazné splenomegalie by měly být prohlédnuty lokality s potenciálně přístupnými lymfatickými uzlinami (periaortální, v jaterním hilu, parailiakální aj.).

 

Splenomegalie - Na tomto obrázku je dobře vidět blízký vztah sleziny a levé

ledviny. Z obrázku nelze měřit, ale je jasné, že slezina je silně zvětšná.

 

 

Infarkt sleziny – Mají podobu hypoechogenních zón, tj.více hypoechogenní než normální tkáň sleziny. Výpadek prokrvení může potvrdit barevná duplexní sonografie.

 

Infarkt sleziny - Jdeo hypoechogenní ložisko označené bílou šipkou. Byla

použita barevná duplexní sonografie, ložisko je pochopitelně bez signálu.

 

 

Hematomy sleziny – Jejich vyloučení je důležité po traumatech. Mají podobu hypoechogenních ložisek. Dorzálně od horního (mediálního) pólu sleziny musíme pátrat po volné tekutině – krvi (na UZ anechogenní)!

 

Hematom sleziny - Zde vidíme rozsáhlý hematom mezi slezinou a bránicí.

 

Zranění sleziny - Vidíme 2 hypoechogenní ložiska ve tkáni (zřejmě hematomy)

a velice důležité anechogenní ložisko v blízkosti mediálního pólu sleziny -

potenciálně nebezpečná subkapsulární krev!

 

 

Hemangiomy sleziny – Vypadají jako hyperechogenní kulovitá ložiska. Mohou být podobné ložiskům kalcifikací.

 

Hemangiom sleziny - Hyperechogenní ložisko v červeném kroužku.

 

 

Cysty sleziny – Mají podobu klasických anchogenních kulovitých pravidelných útvarů. Oproti jaterním cystám jsou však mnohem vzácnější.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů