31. Prevence a screening onkologických onemocnění v ord. VPL

 

Prevence onkologických onemocnění tvoří důležitou součást práce praktického lékaře, přičemž screeningové programy lze do této prevence zahrnout. Prevence má několik základních stupňů.

 

Primární prevence

Jejím úkolem je potlačováním rizikových faktorů snížit výskyt nádorových onemocnění. Jde zejména o soubor režimových doporučení (zdravé stravování, pohyb, potlačování kouření a alkoholizmu), eradikace H. Pylori, očkování proti hepatitidám a HPV, ochranu kůže před nadměrnou expozicí záření a vyloučení kontaktů s chemickými karcinogeny.

 

Kouření – Přestane-li člověk kouřit, výrazně klesá riziko rakoviny plic, tkání krku, slinivky břišní, ledvin a močového měchýře.

 

Výživa – Celkově je preferována pestrá strava. Dostatek ovoce a zeleniny s vlákninou a preference rostlinných tuků snižuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu a karcinomu prsu. Dále je doporučeno omezení alkoholu.

 

Slunění – Nadměrné slunění je škodlivé ve vztahu k rakovině kůže, zejména opakované spálení se. Stejně tak jsou škodlivé návštěvy solárií.

 

Sekundární prevence

Jejím cílem je zachytit maligní nádor v premaligním nebo časně maligním stádiu, což umožní jeho rychlé a snadné kurativní odstranění. Do této skupiny patří zejména screeningové programy – kolorektální karcinom, karcinom prsu a karcinom děložního čípku. Dále sem patří dispenzarizace jedinců s geneticky vyšším rizikem vzniku nádorového onemocnění a různé nárazové kampaně spojené s dobrovolným vyšetřováním (den melanomu).

 

Terciární prevence

Týká se pacientů po primárně zaléčeném onkologickém onemocnění v remisi, kdy chceme co nejdříve odhalit případný relaps choroby. Tento postup zajišťují praktičtí lékaři v kombinaci se spádovými onkologickými centry.

 

Kvarterní prevence

Je určena nemocným s nevyléčitelným nádorovým onemocněním, u nichž chceme předejít komplikacím vedoucím ke zkrácení žvota, nebo snížení jeho kvality (léčba bolesti, prevence rozvoje ileu apod.).

 

 

Prevence kolorektálního karcinomu – Základem je zdravé stravování, dostatek pohybu a nekouření. Screening nově funguje na principu kvantitativních (potizivita nad 15 ug/g) imunochemických TOKS testů nabízených á 1 rok od 50 do 54 let věku. Ve věku 55 let si může člověk vybrat mezi primární screeningovou kolonoskopií a TOKS á 2 roky. Screeningové kolonoskopie by mělo provádět screeningové gastroenterologické pracoviště. Kódy jsou 15118 (management kolorektálního karcinomu), 15119 (analytická část) a 15120 (negativní), nebo 15121 (pozitivní).

 

Kontrolní kolonoskopie:

- normální nález na kolono: za 10 let

- 1-2 low-grade tubulární adenomy pod 10mm: za 10 let

- 3 a více LG adenomy / LG adenom nad 10mm / vilozní adenom / HG adenom: za 3 roky

- piece-meal odstraněné léze: za 3-6 měsíců

 

Rizikoví pacienti:

Kolorektální karcinom, nebo pokročilý adenom v RA u příbuzného 1. stupně pod 60 let – kolono ve 40 letech nebo s předstihem 10 let před věkem v době nálezu u nejmladšího příbuzného

 

Kolorektální karcinom, nebo pokročilý adenom v RA u příbuzného 1. stupně nad 60 let – kolono v 50 letech

 

HNPCC – pravidelný kolonoskopický screening od 20-25 let věku

 

FAP – doporučuje se časná subtotální kolektomie s pravidelnými kontrolami rekta

 

 

Prevence tumorů prsu – Kromě samovyšetřování a ročních gynekologických kontrol začíná od 45 let věku pravidelné mamografické vyšetření, které se provádí á 2 roky. Žádanku na mamografii může poskytnout i praktický lékař.

 

Prevence karcinomů děložního čípku – Screening provádí gynekolog á 1 rok, ze sliznice čípku se odebírají stěry na cytologické vyšetření v akreditované laboratoři. Důležitou součástí prevence je dobrovolné očkování dívek od 13 do 14 let vakcínou proti některým kmenům HPV (Cervarix – proti HPV 16, 18 a Silgard – proti HPV 16,18,11,6). Pojišťovna hradí Cervarix u dívek ve 13-14 letech a u chlapců ve 13 letech.

 

Prevence nádorů varlat – Důležité je samovyšetřování varlat pohmatem 1x měsíčně, ideálně po osprchování vlažnou vodou.

 

Prevence nádorů plic – Nejdůležitější je nekouřit a včas řešit ustupující příznaky nemocí dýchacích cest (kašel, zahlenění). Vždy musí být řešena hemoptýza.

 

Prevence nádorů kůže – Člověk by se neměl nadměrně slunit a navštěvovat solária. Při slunění je vhodné používat ochranné krémy. Pravidelně by měla být kontrolována kůže stran névů (nově vzniklé, změněné).

 

Prevence karcinomu dělohy – Je nutné chodit á 1 rok na gynekologická vyšetření a aktivně hlásit abnormální gynekologická krvácení.

 

Prevence karcinomu prostaty – Neexistuje screeningový program na celostátní úrovni. U asymptomatického jedince lze odebrat PSA, smysl to má mezi 40-50. rokem věku. Nicméně je nutno počítat s možností falešně pozitivního výsledku, který následně vede k relativně invazivnímu vyšetření prostaty (biopsie), a z toho důvodu se doporučuje postupovat individuálně podle rizikovosti (především rodinná anamnéza).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů