Skip to main content
 


Terapie 19

19. Léčba hyperurikémie a dnavého záchvatu

 

(normourikemie: ženy 120–340 μmol/l, muži 120–420 μmol/l)

 

Primární asymptomatická hyperurikémie

V období primární hyperurikémie se doporučují dietní opatření (omezení masa, vnitřností, mořských plodů, alkoholu, zrajících sýrů), i když při hodnotách nad 540 umol/l se doporučuje zahájení podávání alopurinolu.

 

Akutní dnavá artritida

Jdeo akutní zánětlivou lézi, proto mají nejlepší efekt protizánětlivé léky, obvykle ze skupiny NSA. Za velmi účinné jsou považovány indometacin (úvodně 50mg 4x denně) a diklofenak (úvodem 50-75mg 3x denně), přičemž je vhodné je zkombinovat s PPI stran gastroprotekce.

 

Alternativou NSA je alkaloid kolchicin (Colchicum dispert), ten má však vysoké riziko vzniku dyspepsie, většinou se proto nepodává.

 

Kortikosteroidy se podávají také méně často, úvodní dávka se doporučuje mezi 40-60mg prednisonu denně na 3 dny s následujícím ponižováním o 10mg/den až do vysazení.

 

Po zklidnění záchvatu se doporučuje nasazení alopurinolu (inhibitor xantinoxidázy) a samozřejmě pokračování v dietě. U pacientů netolerujících alopurinol je v záloze febuxostat (nepurinový inhibitor xantinoxidázy).

 

CAVE: Je nebezpečná interakce azathioprin + alopurinol. Alopurinol blokuje metabolizaci azathioprinu na neaktivní produkty a zvyšuje tak nežádoucí účinky azathioprinu, zejména riziko útlumu kostní dřeně.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů