Skip to main content
 


Terapie 08

8. Preventivní a profylaktické podávání ATB

 

Antibiotika jsou skupinou látek používaných v terapii mikrobiálních infekcí. V určitých situacích se ATB nicméně podávají i preventivně, aby se zabránilo rozvoji závažné infekce.

 

Z hlediska běžné praxe mne napadají tyto indikace:

 

1. Antibiotická profylaxe infekční endokarditidy (IE) – Cílem je zabránit rozvoji infekční endokarditidy v situaci, kdy rizikový pacient stran rozvoje IE podstupuje rizikový zákrok stran vzniku bakteriemie.

 

Rizikový pacient - Jde o pacienty s vrozenými cyanotickými srdečními vadami, pacienty s umělou chlopní a pacienty po prodělané IE.

 

Rizikové zákroky - Jde především o stomatologické a stomatochirurgické zákroky, dále pak zákroky na infikované kůži a měkkých tkáních a zákroky na infikovaných tkáních urogenitálního traktu.

 

Běžná stomato profylaxe: Amoxicilin / Ampicilin 2 g p.o/i.v. před zákrokem (při alergii Klindamycin 600 mg p.o./i.v. před zákrokem)

 

Běžná kožní profylaxe: Oxacilin 2 g p.o./i.v. (při alergii Klindamycin 600 mg p.o./i.v. před zákrokem)

 

 

2. Preventivní podávání v rámci epidemiologické prevence – Typickou indikací je preventivní podávání antibiotik v rámci kontaktu s pacientem s meningokokem (osobně jsem na svou kůži zažil). Běžně se podává fenoxymetylPNC na 7 dnů.

 

 

3. Prevence recidivujících infekcí – V běžné praxi se setkáváme s možností podání malé dávky ATB v rámci prevence recidivujících infekcí močových cest za předpokladu, že specialista vyloučí řešitelné organické onemocnění vylučovacího traktu. Indikován je nitrofurantoin (Furolin) 100 mg 1x denně, nebo trimetoprim (Triprim) 100mg 1x denně.

 

Další používanou formou prevence je intramuskulární aplikace depotního PNC (Retarpen, Pendepon) jako prevenci recidivy streptokokových infekcí (časté tonsilitidy, erysipel, hnisavé kožní infekce vyvolané streptokokem).

 

 

4. Prevence infekcí u hematoonkologických pacientů – Prevence se podává u vysoce rizikových pacientů (akutní leukémie, stavy po vysokodávkové CHT, nemoxní po transplantaci krvetvorných buněk), běžně indikovaným ATB jsou fluorchinolony. Léčbu ovšem v těchto případech indikuje a řídí hematolog, či hematoonkolog.

 

 

5. Antibiotická profylaxe u chirurgických (a jiných) zákroků - Principem profylaxe je vznik tzv. “chráněného koagula“, při kterém dojde k dosažení a udržení účinné koncentrace zvoleného antibiotika ve tkáních operačního pole po celou dobu výkonu a v bezprostředně následujícím období. Užití antibiotické profylaxe není náhradou za sterilní operační prostředí a vhodnou přípravu pacienta. Obecně je použití profylaxe indikováno především u kontaminovaných operačních výkonů a u čistých operací, při kterých dochází k aplikaci protetických pomůcek.

 

Běžně se používají širokospektrá ATB (amoxicilin, cefuroxim) ve 2 dávkách – první cca 30 minut před zákrokem a druhá za 3-4 hodiny.

 

Kromě operačních zákroků se doporučuje ATB profylaxe i před implantací KS a zavedením PEG.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů