Skip to main content
 


Spontánní

Adjektivum spontánní znamená „samovolný“ nebo „bez cizího zavinění“. Termínem označujeme nemoci a jiné chorobné stavy, které vznikají samy od sebe, a nelze u nich jasně určit jasně dané etiologické faktory. Hovoříme například o spontánních genetických mutacích, o spontánním porodu (tj. nevyvolaném léky), spontánní bakteriální peritonitidě (více najdete zde) apod.
 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů