Skip to main content
 


Schistosomóza

Schistosomóza (schistosomiáza, bilharzióza) je infekční onemocnění, které je způsobeno parazity známými jako schistosomy.

 

Příčiny

Schistosomy jsou parazité, kteří se česky označují jako krevničky, a patří mezi motolice. Vajíčka schistosom se přenáší vodou a ve vodě se vylíhnou larvy (tzv. miracidium), které mohou infikovat některé vodní plže. V něm se vyvinou do zralejších forem (tzv. cerkarie), které tělo plže opouštějí a mohou infikovat savce včetně člověka. Průnik do těla člověka je obvykle přes kůži, když se brodí, nebo plave v kontaminované vodě (vodní toky, rybníky, bažiny, apod.). Po průniku do lidského organizmu zůstává parazit po nějaký čas pod kůží v místě vniku do těla, poté se krevním řečištěm dostává do plic a následně do jater, během tohoto putování postupně dospívá. Některé druhy schistosom (např. krevnička močová) se ještě z jater dostanou do močového traktu a napadnou močový měchýř. Dospělé formy schistosom tvoří vajíčka, která se krevními cévami dostávají až do střev, přecházejí střevní stěnou a se stolicí jsou vylučovány z těla. Vajíčka krevničky močové jsou vylučovány do moči a v ní se dostávají do okolního prostředí. Tím se kruh uzavírá (viz. začátek odstavce).

 

V ČR se nákaza sice nevyskytuje, ale celosvětově jde o důležité onemocnění s maximem výskytu v oblastech subsaharské Afriky a v Jižní Americe.

 

 

Projevy

Příznaky onemocnění způsobují jak larvy schistosom, tak imunitní reakce na jejich přítomnost. Postižení kůže může být viditelné jako drobné ranky a vyrážka, postižení plic může způsobovat dráždivý suchý kašel, postižení jater vyvolává jejich zvětšení a někdy může způsobit vznik portálního přetlaku. Při postižení močového měchýře je dlouhodobě drážděna jeho stěna a to může způsobit nález krve v moči, onemocnění střev způsobuje průjmy. Imunitní reakce vyvolává epizody zvýšené tepoty, noční pocení a únavu. Předpokládá se, že dlouhodobá přítomnost krevničky močové zvyšuje riziko vzniku rakoviny močového měchýře.

 

 

Diagnostika

V krvi nemocných lidí jsou zvýšené bílé krvinky ze skupiny tzv. eosinofilů, které bojují proti parazitům. Ve stolici (a případně v moči) mohou být nalezena vajíčka, a důležité je i vyšetření moči, v níž je často nalezena krev. Přítomnost infekce je možné potvrdit sérologicky, kdy najdeme v krvi protilátky proti schistosomám

 

 

Prevence

Jedinec může snížit riziko nákazy tak, že se vyhne kontaktu s kontaminovanou vodou. Státy, které mají se schistosomózou problém, se musí snažit o zajištění kvalitní pitné a užitkové vody, uplatňují se i programy hromadného hubení vodních plžů, kteří jsou významným rezervoárem parazita.

 

Zajímavou historickou zkušeností je, že masivní injekční kampaň v 50-80. letech 20. století v Egyptě vedená proti schistosomám (tehdy nebyly k dispozici kvalitní léky v podobě tablet) vedla vlivem nesterilních lékařských nástrojů k masivnímu rozšíření hepatitidy C v tamní populaci.

 

 

Léčba

Základem léčby je podávání některých antiparazitárních preparátů, účinnost léčby je obvykle velmi dobrá.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů