Rhabdomyom (též rabdomyom) je velmi vzácný nádor ze skupiny myomů, který vychází z buněk příčně pruhované kosterní svaloviny, nebo ze srdeční svaloviny. Rhabdomyom je sice nezhoubný, ale může způsobit klinické obtíže kvůli svému růstu.

Příčiny: Příčiny vzniku rhabdomyomu ve většině případů nejsou jasné a jde zřejmě o kombinaci vrozených genetických a zevních získaných faktorů. Některé případy souvisí s geneticky podmíněným onemocněním známým jako tuberózní skleróza a jiné jsou přítomné v rámci různých vrozených vad srdce. Většina případů je diagnostikována u dětí ještě v novorozeneckém věku.


Projevy: Rhabdomyom má podobu ohraničené rostoucí masy. Poměrně nebezpečné je to u srdečního rhabdomyomu, protože ten svým růstem může začít narušovat srdeční funkce a vyvolat příznaky srdečního selhávání, nebo vznik různých poruch rytmu.


Diagnostika: Při podkožní lokalizaci může být rhabdomyom patrný jako hmatná podkožní boule, hlouběji uložené nádory mohou být zobrazeny pomocí ultrazvuku. Tkáň srdečního rhabdomyomu je viditelná při echokardiografii. Přesnou diagnózu lze nicméně určit až při histologickém vyšetření vzorku nádorové tkáně.


Léčba: Základem terapie rhabdomyomu je chirurgické odstranění nádorové tkáně. Zejména u srdečních rhabdomyomů to ovšem může znamenat náročný kardiochirurgický zákrok s vysokým rizikem komplikací.


Zdroje
https://www.sciencedirect.com
https://emedicine.medscape.com
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů