Pulsus alternans neboli alternující (střídavý) puls je nepříznivý příznak, který se objevuje u některých pacientů se srdečním selháním. Zjistit ho můžeme již při základním fyzikálním vyšetření.

Příčiny: Jak již bylo řečeno výše, alternující puls se může objevit u pacientů s těžkými formami srdečního selhání, u nichž dochází k rozšíření srdečních komor. Funguje to tak, že těžce narušená pumpovací schopnost levé komory způsobí vypuzení jen malého množství krve do organizmu (slabá pulsová vlna) větší objem krve zůstává v komoře. Komora je tím pádem roztažená, což vlivem Frank-Starlingova zákona způsobí, že při příštím stahu je svalová síla o něco zvýšená a krve je vypuzeno více (vzniká silnější pulsová vlna). Výše zmíněné procesy se pak pravidelně opakují.


Projevy a diagnostika: Pulsus alternans má podobu pulsu, u kterého se pravidelně střídají silnější a slabší pulsové vlny. Tento nález je dobře cítit při pohmatovém vyšetření pulzu na některé z tepen (tepna na zápěstí, krkavice, apod.).


Terapie: Pulsus alternans je pouhý příznak, terapie se při jeho nálezu musí soustředit na léčbu srdečního selhání, případně dle možností na stav, který selhání způsobil. Prognózu pacientů s nálezem pulsus alternans je nicméně velice špatná.


Zdroje
http://ccn.aacnjournals.org
https://www.sciencedirect.com
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů