Skip to main content
 


Ptačí hrudník

Ptačí hrudník je vada hrudníku, kterou odborně označujeme jako pectus carinatum [pektus karinátum]. Ptačí hrudník je vzácnější než vpáčený hrudník (pectus excavatum).

 

Příčiny

Ptačí hrudník se může vyskytovat od narození nebo se objeví až v období dospívání. Častější výskyt je u chlapců, předpokládá se určitý podíl genetické dědičnosti a většinou se nejedná o vážnou poruchu. Vyšší výskyt ptačího hrudníku byl pozorován u vrozených chromozomálních poruch jako je například Turnerův syndrom a pak také u vrozených poruch pojivové tkáně (Ehlers-Danlosův syndrom, Marfanův syndrom).

 

 

Projevy

U postiženého jedince dochází k abnormálnímu růstu chrupavek spojujících hrudní kost s žebry a to způsobí vychýlení hrudní kosti vpřed. Výsledkem je deformovaný hrudník vystupující dopředu, který svým tvarem opravdu připomíná hruď ptáka. Porucha má více forem a lehké případy mohou být prakticky bezpříznakové. Těžké formy způsobují kromě kosmetického defektu i obtíže s dýcháním, protože tvar hrudníku omezuje funkci plic. U lidí s ptačím hrudníkem se ve zvýšené míře vyskytuje astma a některé chlopenní vady.

 

 

Diagnostika

Diagnózu stanoví většinou dětský lékař na základě fyzikálního vyšetření. U těžších forem je jistě vhodné provedení echokardiografie ke zhodnocení srdeční funkce a vyloučení přítomnosti chlopenních vad.

 

 

Léčba

Méně závažné případy zjištěné v dětství a dospívání se dají korigovat pomocí mechanického aparátu, který nosí dotyčný člověk na hrudníku. Aparát působí lehkým, ale neustálým tlakem na hrudník a tím mění jeho tvar zpět do normálu. Závažnější formy ptačího hrudníku, které způsobují jasné zdravotní obtíže, musí být někdy řešeny chirurgicky.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů