Skip to main content

Propedeutika zobrazovacích metod


Propedeutika zobrazovacích metod (ZS)

Propedeutika zobrazovacích metod je relativně nový předmět (2018), který je pro nás staré dinosaury značně neobvyklý. Je za něj odpovědný Ústav biofyziky a Ústav radiologie a probíhá formou e-learningového kurzu (což mé generaci zvyklé na prezenční studium zavání herezí a čarodějnictvím). Vstup do kurzu dstávají studenti začátkem října. Přednášek je 14 a na ukázku je najdete pod odkazem hned v úvodu tohoto textu (ovšem jejich absolvování na stránkách ústavu se do kurzu nezapočítává).

Bližší informace o předmětu najdete zde (pdf).

Závěr: Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který má podobu písemného testu. Testy se píší hromadně v prosinci a lednu.

 
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů