Skip to main content
 


Prepalepan

Prepalepan je lék patřící do skupiny antiepileptik a jeho účinnou látkou je sloučenina levetiracetam.

Princip: Levetiracetam účinkuje na centrální nervový systém a posiluje funkci kyseliny gama-aminomáselné (GABA). Kyselina gama-aminomáselná je významným neurotransmiterem, což je označení pro sloučeniny přenášející vzruchy mezi nervovými buňkami. Kromě posílení GABA neurotransmiteru levetiracetam mění poměry na membránách nervových buněk a pomáhá je stabilizovat. Tyto komplexní účinky stabilizují centrální nervový systém a snižují riziko vzniku záchvatů.


Využití: Prepalepan se využívá zejména k léčbě některých forem epilepsie jako prevence opakování epileptických záchvatů. Podávat se může samostatně, nebo někdy v kombinaci s jinými antiepileptiky.


Podávání: Vždy záleží na doporučení ošetřujícího lékaře, bez jehož vědomí nesmí být lék nikdy užíván. Prepalepan existuje ve formě roztoku, který se podává nitrožilně v podobě infuze. Obvyklá dávka dospělého člověka je přísně individuální, většinou se navyšuje postupně a pohybuje se okolo 250-500 miligramů podávaných 2x denně (v některých případech může být ovšem dále navýšena). Vzhledem k nitrožilnímu podávání se Prepalepan hodí spíše k nemocniční léčbě.


Nevýhody: Prepalepan má poměrně časté nežádoucí účinky v podobě ospalosti, změny nálad, motání hlavy, nervozity a bolestí hlavy. Poměrně často byly popisovány i trávicí potíže (bolesti břicha, nevolnost, zvracení, zácpa, nebo naopak průjmy). Méně často byly popisovány změny v krevním obraze, zvýšení jaterních testů, ekzémy a poruchy zraku (např. dvojité vidění).
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů