Skip to main content
 


Předčasná ejakulace

Předčasná ejakulace se odborně označuje jako ejaculatio praecox [ejakulacijó prékoks]. Jedná se o relativně častý problém u mužů během dospívání a u některých přetrvává i v dospělosti. Z hlediska lékařského se sice jedná o nezávažný stav, ale může výrazně zhoršit kvalitu sexuálního života a způsobovat partnerské problémy.
 
Příčiny
Příčiny předčasné ejakulace nejsou mnohdy jasné, spíše jde o důsledek psychických obtíží a případně psychiatrických poruch. Celkově je riziko předčasné ejakulace vyšší u mladých mužů na začátku pohlavního života a u mužů, kteří mají sex jen velmi zřídka. Obecně je vyšší výskyt předčasné ejakulace u neobřezaných mužů, protože obřízka snižuje citlivost a dráždivost žaludku na mechanické podněty.
 
 
Projevy
Je těžké předčasnou ejakulaci přesně definovat. Je to ejakulace, ke které při pohlavním styku dojde tak rychle, že žena považuje sexuální styk za krátký a neuspokojivý. Obecně řečeno by k ejakulaci mělo docházet po více než 5 minutách, ale je dosti individuální, co je norma a co už ne. Pokud  nicméně dojde k ejakulaci krátce po zavedení penisu do pochvy (či dokonce ještě před), tak se o normální stav samozřejmě nejedná.
 
 
Diagnostika
Pacient sám je si svého problému vědom a měl by být vyšetřen sexuologem. Je vhodné pátrat po dalších psychických poruchách, nadměrné úzkostnosti a dalších stavech, které by mohly souviset.
 
 
Léčba
Někdy je třeba jen určitá trpělivost a pochopení od partnerky a při pravidelném sexu předčasná ejakulace vymizí. Muž sám si může pomoci tak, že se snaží myslet na nevzrušující věci, pomoci může použití kondomu, případně různých lokálních anestetik, které snižují citlivost penisu a tím oddálí ejakulaci (ovšem kromě oddálení ejakulace sníží požitek při styku). Poměrně úspěšnou technikou k oddálení ejakulace je stisk žaludu penisu těsně před vyvrcholením.
 
Má-li předčasná ejakulace psychický podklad, lze zvážit dlouhodobější psychoterapii a případně podávání některých léků ze skupiny antidepresiv. Je nicméně vhodné upozornit, že vliv antidepresiv na sexuální život může být značně nevyzpytatelný a ne vždy je celkový výsledný efekt uspokojivý.
 
Problematiku předčasné ejakulace by mohla pomoci vyřešit i obřízka, je však sporné, zda je tento nevratný zákrok v této indikaci správný, osobně myslím, že nikoliv.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů