Skip to main content
 Porucha vyprazdňování žaludku - gastroparéza

Gastroparéza je synonymum pro poruchu vyprazdňování žaludku. Jedná se o nepříjemný problém, který komplikuje řadu chorobných stavů.

 

Příčiny: Podstatou zhoršeného vyprazdňování žaludku bývá narušení funkce nervů, které ovládají žaludeční svalovinu a zajišťují tak posun potravy. Tyto nervy fungují nezávisle na naší vůli. K jejich narušení nejčastěji dochází u dlouhodobě neléčené cukrovky. Kromě toho se hybnost žaludku zpomaluje u silných kuřáků a u pacientů s Parkinsonovou chorobou. K narušení nervosvalového přenosu v žaludku dochází i u sklerodermie, což je autoimunitní nemoc pojivových tkání. Poškození funkce nervů ovládajících pohyblivost žaludku se objevuje i po rozsáhlejších operačních zákrocích v dutině břišní.

 

 

Projevy: Porucha se obvykle projevuje nechutenstvím, častějším zvracením nedostatečně strávené potravy, velmi rychlým nasycením při jídle a častým říháním. Vzhledem k rozkládající se potravě v žaludku postižený trpí zápachem z úst. Potrava se může snadněji vracet do jícnu, což vyvolává pálení žáhy. U některých lidí se ovšem gastroparéza nemusí výrazně projevovat a tíže obtíží rozhodně nemusí odpovídat závažnosti nálezu.

 

 

Diagnostika: Po gastroparéze můžeme pátrat na základě výše zmíněných obtíží, nebo ji nalézáme náhodně při gastroskopii. Pacient jí naposledy večer před gastroskopií, od půlnoci až do vlastního vyšetření již nejí a nepije. U zdravého člověka bychom v takovém případě měli při vyšetření najít prázdný žaludek. U gastroparézy najdeme žaludek více či méně plný rozkládající se potravy, ale většinou se nám podaří přístrojem dojít až do střeva – nenajdeme žádnou překážku. Při vyšetření můžeme na vlastní oči pozorovat sníženou až prakticky nulovou hybnost žaludeční svaloviny.

 

 

Léčba: Člověk by měl přijímat dobře stravitelnou bezezbytkovou potravu. Na zrychlení hybnosti žaludeční svaloviny podáváme léky ze skupiny prokinetik, které se obvykle užívají několikrát denně.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů