Skip to main content
 


Polycystická choroba ledvin

Polycystická choroba ledvin je dědičné onemocnění ledvin, které své nositele značně poškozuje a může je i ohrozit na životě. Nejdená se o nemoc až tak vzácnou, jak by se mohlo zdát. Četnost jeho výskytu je asi 1 člověk z 500 (V ČR tedy cca 20,000 lidí), a proto stojí za to si o něm něco povědět.

 

Příčiny: Příčinou nemoci je vrozená genetická porucha, která může nově vznikout v pohlavních buňkách zcela zdravého rodiče a přenést se pak na jeho potomka, který již bude nemocný. Dožije-li se nemocný produktivního věku, může nemoc s určitou pravděpodobností přenést na své potomky. Nemoc má 2 základní formy - dominantní typ a recesivní typ, které se poněkud liší dědičností (pro laiky nepříliš podstatné), ale hlavně svou nebezpečností.

 

 

Projevy: Genetická porucha se začne projevovat vznikem četných cyst v ledvinné tkáni. Cysta je dutý ohraničený útvar a v ledvinách je růst těchto cyst na úkor okolní ledvinné tkáně, která je utlačována a ničena. Recesivní forma nemoci je velmi těžká, v ledvinách vzniká spousta malých cystiček, což vede k selhávání ledvin již v dětském věku.
 

Dominantní forma nemoci není až tak agresivní a postupuje mnohem pomaleji. Vznikají velké cysty (mnohdy mnohocentimetrové v průměru), které postupně destruují okolní ledvinnou tkáň. Selhávání ledvin proto postupuje velice pozvolna a k úplnému vyhasnutí ledvin dochází většinou „až“ v 50-70 letech věku. Není to nic moc vyhlídka, ale stále lepší než přijít o ledviny ještě jako dítě. Existence ledvinných cyst vede nicméně k dalším nepříjemným komplikacím - cysty mohou zakrvácet, může se do nich dostat infekce (vznikají opakované záněty ledvin).

 

 

 

Diagnostika: Výskyt nemoci v rodině postiženého je pravděpodobný, ale někdy mohou genové mutace vzniknout i nově v dosud zdravé rodině. Z vyšetření moči a krve můžeme zjišťovat změny koncentrace sloučenin typické pro selhávání ledvin a velmi cenný je i ultrazvuk břicha. Pomocí něj jasně uvidíme zvětšené ledviny a cysty. Definitivní důkaz je až genetické vyšetření, kdy je u pacienta nalezena genetická porucha příslušného genu.

 

 

Prevence: Prevence vzniku nemoci není možná, proti geneticky vrozeným onemocněním nemáme v současné době žádnou obranu.

 

 

Léčba: Samotná nemoc je neléčitelná, můžeme však léčit selhávání ledvin (viz. příslušný článek) a v ideálním případě jej trochu zpomalit. Kromě toho je nutno léčit antibiotiky případné opakující se infekce ledvin. Definitivním řešením těžkých forem nemoci je dialýza, nebo transplantace ledvin.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů