Skip to main content
 


Pokousání psem

1. Ošetření rány, eventuálně ATB, ideálně odeslání na chirurgickou ambulanci

2. Zkontrolovat očkování proti tetanu, případně přeočkovat

3. Postižený člověk by nám měl donést potvrzení o očkování psa + zprávu od veterináře, který by měl psa vyšetřit (teoreticky 2x s odstupem 5 dnů). Tyto dokumenty si postižený vyžádá od majitele psa. Pokud majitel odmítá spolupracovat, volá se policie. V případě nemožnosti získat dokumenty je vhodné kontaktovat lokální antirabické centrum (obvykle nejbližší lůžkové inefkční oddělení) stran konkrétního postupu.
 
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů