Skip to main content
 


Pavor nocturnus

Pavor nocturnus [pavor nokturnus] se česky označuje jako „noční děs“.Jde o krátký, ale velmi nepříjemný stav, který řadíme mezi poruchy spánku.

 

Příčiny

Pavor nocturnus vzniká jako porucha spánku, nejčastější výskyt je mezi dětmi, dospívajícími a mladými dospělými do 30 let věku. Přesná příčina není známá, předpokládá se určitý genetický předpoklad, protože některé formy nočních děsů mají typický rodinný výskyt. Vyšší četnost nočních děsů mají lidé s jinými poruchami spánku jako je například narkolepsie a náměsíčnost. Předpokládá se zvýšené riziko nočního děsu u lidí s chronicky nedostatečným spánkem a v chronickém stresu.

 

 

Projevy

Pavor nocturnus se objevuje v prvních hodinách spánku, na rozdíl od klasických nočních můr (tj. nepříjemných děsivých snů) se však objevuje v tzv. non-REM spánku, kdy se sny nezdají. Pavor nocturnus je stav spojený s náhlým úlekem až děsem, postižený jedinec se probudí s výkřikem a pocitem neurčitého strachu a ohrožení. Noční děs bývá doprovázen opocením, bušením srdce a někdy pláčem. Postižený člověk po epizodě nočního děsu obvykle velmi rychle usne a ráno si nic (nebo téměř nic) nepamatuje.

 

 

Diagnostika

Diagnóza může být stanovena na základě popsaných charakteristických příznaků, obvykle se provádí vyšetření v tzv. spánkové laboratoři, kdy je pacient při spánku monitorován a určuje se přítomnost různých spánkových poruch. Je-li podezření, že noční děs je příznakem některého organického neurologického onemocnění, je možné provést CT vyšetření (dospělí) nebo magnetickou rezonanci mozku (děti).

 

 

Léčba

Léčba většinou zahrnuje dostatečný pravidelný spánek a zákaz většího jídla těsně před spaním. Většina nočních děsů sama vymizí, obvyklé je to pro formy vznikající v dětství. V některých případech se mohou podávat některá antidepresiva nebo léky ze skupiny benzodiazepinů.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů