Skip to main content
 


P-pulmonale - EKG

Znamená obvykle hypertrofii pravé síně. Jde o hrotnatou vlnu P vyšší než 2,5mm, která je nejlépe viditelná ve svodech kolmých na spodní stěnu (II, III, aVF) a v hrudních svodech V1 a V2.

 

P pulmonale na EKG

Hrotnatá vlva P je na tomto EKG viditelná nejlépe

ve svodech I, II, V1 a V2 - označena červeně

 

 

Z klinického hlediska je dobré vědět, že P-pulmonale často nacházíme u pacientů s plicní hypertenzí a u vad trikuspidální chlopně.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů