Skip to main content

Otrava durmanem

Durman obecný (latinsky Datura stramonium) je jedovatá rostlina, která pochází z Ameriky a odtud se rozšířila se do celého světa. Otrava může být velmi nebezpečná, a proto je vhodné mít o durmanu nějaké informace.
 
Příčiny
Durman patří do skupiny lilkovitých a obsahuje řadu jedovatých alkaloidů – jedovatá je celá rostlina. Rostlina dorůstá výše až jednoho metru a je typická velkými bílými květy, které mají trumpetovitý tvar (proto se také rostlině někdy říká „andělské trumpety“). K otravě může dojít omylem, když si člověk splete durman s jinou bylinou, v sebevražedném úmyslu nebo teoreticky dokonce v úmyslu vražedném. Výjimkou nejsou ani lidé, kteří chtějí durman vyzkoušet jakožto rekreační drogu a předávkují se.
 
 
Projevy
Příznaky otravy jsou poměrně dramatické, durmanové alkaloidy mají silný psychotropní efekt a vyvolávají nejrůznější bizarní halucinace (zrakové, sluchové i čichové), změny vnímání a delirium se zmateným a někdy až agresivním chováním. Otrávený mívá zrychlenou srdeční akci, rozšířené zornice a nadměrně se potí. Po této epizodě dochází k útlumu s vyčerpáním organizmu a bezvědomím. Těžké případy otravy mohou skončit i smrtí.
 
 
Diagnostika
Myslet na otravu durmanem je velmi těžké, pokud o tom otrávený, nebo jeho blízké okolí neví. V případě náhlého nečekaného úmrtí se nicméně provádí pitva a v těle zemřelého je možné durmanové alkaloidy najít.
 
 
Léčba
Nitrožilně lze podat protijed (sloučenina fyzostigmin), jinak je nutné pacienta tlumit, monitorovat základní životní funkce a zabránit mu v ohrožení sebe nebo ostatních lidí. Po skončení účinku alkaloidů si dotyčný na dobu otravy většinou nepamatuje. Pokud od požití rostliny neuplynula dlouhá doba, lze provést výplach žaludku s podáním živočišného uhlí s cílem odstranit alkaloidy z trávicího traktu a snížit jejich vstřebávání do organizmu. Ve stádiu vyčerpání se mohou objevit poruchy dýchání, v takovém případě může být nutné postiženého intubovat a zajistit dočasnou umělou plicní ventilaci.


Zdroje
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.maripoisoncenter.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů