Skip to main content

Ostatní 80

80. Exantémová onemocnění u dětí

 

Exantémová onemocnění dětského věku jsou obvykle infekční choroby virového původu, které se mimo jiné projevují výsevem kožní vyrážky. Výskyt řady z těchto chorob se prudce snížil díky očkování.

 

Novorozenci

 

HSV infekce - K nákaze nejčastěji dochází při průchodu plodu porodními cestami. Vzniká exantém a enantém s vesikulami a jizvením.

 

Plané neštovice - U těhotné ženy, která onemocní v prvních 5 měsících gravidity, je malé riziko vrozených vývojových vad plodu, infekce není důvodem k interupci, ale plod musí být sledován. Infekce těsně před porodem může vést u novorozence k těžšímu průběhu nákazy (diseminovaný kožní nález, riziko encefalitidy, pneumonie a hepatitidy). Podává se standardně acyklovir, u novorozenců je vhodné při expozici infekčnímu agens preventivně aplikovat antivaricellový imunoglobulin.

 

Zarděnky (rubeola) – Při infekci těhotné ženy vznikají vážné malformace plodu. Kongenitální rubeola vede k hluchotě a vzniku srdečních vad. Na kůži vznikají petechie při trombocytopenii, zarděnkový makulózní exantém může i nemusí být přítomen.

 

CMV infekce - Infekce vzniká buď při infekce ženy v těhotenství, nebo při reaktivaci dlouhodoběji latentně přítomné infekce. Kromě exantému daného petechiemi se objevuje psychomotorická retardace a hepatosplenomegalie.

 

 

Kojenci batolata do 2 let věku

 

Nespecifické virové exantémy - Jde o časté exantémy při virových infekcích, které nejsou ničím specifické a do týdne odeznívají. Vyvolávajícími činiteli jsou adnoviry, RS viry, enteroviry a další.

 

Šestá nemoc (roseola infantum) - Je vyvolána viry ze skupiny herpesvirů, přenos je kapénkový, cohorba začíná vysokou horečkou a během několika dnů se objevuje makulopapulózní exantém na trupu. Léčba je symptomatická.

 

Onemocnění ruka-noha-ústa - Vzniká typicky v létě, vyvolávateli jsou enteroviry, přenos je kapénkový. Klinické projevy zahrnují afty na sliznici v ústech a zarudnutí a puchýřky na dlaních a ploskách.

 

 

Předškolní a školní věk

 

Spála - Nemoc způsobuje streptokokus pyogenes, přenos je kapínkový, kromě makulózního exantému v podbřišku, v tříslech a na stehnech se objevuje malinový jazyk. Na kůži kolem nehtů jsou bělavé papulky. Základem terapie je PNC.

 

Plané neštovice – Jsou vyvolány virem varicella-zoster. Nejprv vznikají chřipkovité příznaky následované výsevem exantému. Exantém je nejvíce na trupu, svědí, nejdříve je makulózní a následně se mění na vesikulózní se vznikem krust, vyrážka se vysévá v několika vlnách. Virus v organizmu perzistuje a může reaktivovat jako pásový opar.

 

Pátá dětská nemoc - Je vyvolána parvovirem, přenos je kapénkový, objevuje se exantém včetně motýlovitého zarudnutí v obličeji a u některých dětí i bolesti kloubů.

 

Spalničky - Incidence je nízká díky očkování, s poklesem proočkovanosti se v Evropě nicméně opět začíná objevovat. Původcem je virus, přenos je kapénkovou infekcí, klinický obraz zahrnuje zvýšenou teplotu, rýmu, kašel a konjunktivitidu. Typický je výraz uplakaného dítěte (facies morbillosa). Charakteristické jsou Koplikovy skvrny (na sliznici dutiny ústní) a makulopapulózní exantém začínající na hlavě a postupně se šířící na trup a končetiny. U řady dětí se objevuje bakteriální superinfekce. Více najdete v příslušné atestační otázce.

 

Zarděnky - Jsou vyvolány virem zarděnek, zdrojem je nakažený člověk, infekce se šíří kapénkami. Typické je zvětšení retroaurikulárních uzlin, dále se objevuje nesplývavá makulopapulózní vyrážka na obličeji a odtud se šíří na tělo. Choroba se může komplikovat encefalitidou, myokarditidou a trombocytopenií.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů