Skip to main content
 


Ostatní 71

71. Glaukom

 

Glaukom (zelený zákal) znamená patologické zvýšení nitroočního tlaku nad 21 mm Hg s rozvojem glaukomové neuropatie zrakového nervu a poruchami zorného pole.

 

Glaukomy dělíme na podle etiologie na primární a sekundární a podle stavu duhovko-rohovkového úhlu na glaukom s otevřeným a uzavřeným úhlem.

 

Primární glaukom s otevřeným úhlem

Jde o častou formu glaukomu, která má chronický průběh. Symptomy nebývají výrazné, lidé si mohou stěžovat na horší zrak při nedostatečném osvětlení. Teprve pozdnější formy mohou vyvolat poruchy zorného pole, které jsou nejpatrnější v nasální oblasti.

 

Terapie je konzervativní (antiglaukomatika – beta-blokátory, inhibitory karboanhydrázy, parasympatomimetika a prostaglandiny), laserová (laser na oblast duhovko-rohovkového úhlu ke zvýšení odtoku nitrooční tekutiny), nebo chirurgická.

 

 

Primární akutní glaukom s uzavřeným úhlem

Jde o nebezpečnou akutní formu glaukomu, která vzniká náhle. Postižené oko je zarudlé, mydriatické, silně bolestivé a bolest může postihovat až polovinu hlavy. Velmi často je tento stav doprovázen zvracením. Zrak bývá rozmazaný a typicky se objevuje tzv. halo (barevné kruhy kolem zdrojů světla). Oko je při palpaci velmi tvrdé. Podezření na akutní glaukom musí být ihned vyšetřeno oftalmologem, protože hrozí ztráta zraku.

 

První pomoc spočívá v podání 1 tbl Diluranu a aplikaci 1% pilokarpinových a beta-blokátorových kapek. Po stabilizaci stavu lze provést laserový zákrok na duhovce, kdy vytvoříme otvor spojující přední a zadní komoru, což umožní odtok nitrooční tekutiny.

 

 

Sekundární glaukomy

Sekundární glaukomy vznikají na podkladě jiných chorobných stavů, které naruší odtok nitrooční tekutiny. Může jít například o důsledky zánětů duhovko-rohovkového úhlu, úrazů oka, nitroočních operací, užívání kortikosteroidů, spasmolytik apod.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů