Skip to main content
 


Ostatní 52

52. Vysoce nebezpečné infekce včetně importovaných nákaz a opatření proti nim, nové a vracejicí se infekceVysoce nebezpečné infekce (VNN) jsou souborem závažných infekčních chorob, které se vyznačují těžším průběhem a obvykle i vysokou mortalitou, omezenou léčbou a-nebo potenciálně snadným šířením v populaci.

Rozlišujeme zejména virové (hemoragické horečky – ebola, Lassa, Dengue, Marburg, hantaviry, dále japonská encefalitifa, SARS apod.), bakteriální nebezpečné nákazy (antrax, cholera, břišní tyfus, brucelóza, mor apod.) a nákazy vyvolané prvoky (malárie).

Většina vysoce nebezpečných infekcí se v ČR primárně nevyskytuje, ale mohou být importovány z ciziny v rámci turistiky, nebo migrace. Největší riziko je u nemocí s delší inkubační dobou, která se projeví až po návratu z dovolené. Samozřejmě ne každá VNN musí být zákonitě importována a naopak.

Importovane nakazy


Některé choroby vyžadující izolaci v nemocničním zařízení (zdroj www.fnbrno.cz)

1. Akutní virové hepatitidy
Do této skupiny patří zejména hepatitida A, E a akutní infekce hepatitidou B. Akutní fáze hepatitidy C není obvykle rozpoznána.

2. Antrax
Antrax je vyvolán bakterií bacillus antracis. Choroba bývá přenesena ze zvířat (dobytek, velbloudi), vyskytuje se kožní a plicní forma. Plicní forma mívá podobu ARDS, úmrtnost je vysoká, léčba je antibiotická.

3. Horečka Dengue
Je vyvolána virem dengue, přenašečem je komár Aedes, výskyt je na Filipínách, v Indii, Malajsii apod. Projevem jsou vysoké horečky, vyrážka ne nepodobná spalničkám a silné bolesti svalů. Některé typy vyvolávají nebezpečnou hemoragickou formu. Vakcína neexistuje.

4. Hemoragické horečky
Vyskytují se především v tropech, vyvolavatelem jsou viry, patří sem např. ebola, Marburská nemoc, Lassa, žlutá zimnice, některé formy Dengue a další. Výskyt většiny nemocí je ve střední Africe. Hlavními projevy jsou hemoragie vlivem trombocytopenie a narušením koagulační kaskády, úmrtnost bývá vysoká, léčba je symptomatická.

5. Japonská encefalitida
Vyskytuje se v JV Asii, vyvolavatelem je virus japonské encefalitidy, přenašečem je komár. Základními projevy jsou bolesti hlavy, zvracení, meningeální příznaky a případně zmatenost. Existuje očkování – vakcína Ixiaro.

6. Hnisavé meningitidy
Do této skupiny patří zejména meningitida vyvolaná meningokokem a pneumokokem. Mortalita je vysoká, očkování je možné. Terapie je antibiotická.

7. Cholera
Jde o infekční onemocnění vyvolané bakterií vibrio cholerae. Přenos bývá fekálně-orální, hlavním příznakem jsou profuzní průjmy s dehydratací. Existuje očkování (vakcína Dukoral).

8. Mor
Onemocnění je vyvoláno bakterií yersinia pestis, vektorem jsou krysy (bubonická forma) a následně nakažení lidé (plicní forma). Onemocnění má vysokou mortalitu, ATB léčba je nicméně možná.

9. Břišní tyfus a paratyfy
Choroby jsou způsobeny salmonellou typhi, případně salmonellou paratyphi. Onemocnění zahrnuje vysoké horečky, bolesti hlavy, bolesti břicha a zvracení. U části nakažených bakterie perzistuje ve žlučníku (přenašeči). Terapie je antibiotická.

10. TBC
Choroba je způsobena bakterií mykobakterium tuberculosis, typická je plicní forma, příznaky zahrnují noční pocení, váhový úbytek, celkovou nevůli a případně plicní projevy (kašel, hemoptýza). Očkování je možné, terapie zahrnuje dlouhodobé podávání antituberkulotik, rezistence na ně narůstá.


Prevence
Základem prevence u fekálně-orálně přenosých infekcí je konzumace nezávadné stravy a vody. U řady závažných infekcí je také možné preventivní očkování.

Povinné očkování je v současné době očkování proti:

 • žluté zimnici při cestách do některých zemí Afriky a Střední a Jižní Ameriky;seznamy těchto zemí jsou pravidelně aktualizovány WHO, očkování je vyžadováno i při tranzitu v oblasti s výskytem žluté zimnice!
 • meningokokové meningitidě (A,C, Y, W) při cestách do Saudské Arábie.

Nejčastěji doporučovaná jsou očkování proti:
 • virové hepatitidě A
 • virové hepatitidě B
 • břišnímu tyfu
 • meningokokové meningitidě
 • vzteklině
 • přenosné dětské obrně (poliomyelitidě)
 • japonské encefalitidě
 • choleře a onemocnění enterotoxigenním E.coli
 • klíšťové encefalitidě
 • chřipce


Doporučený postup v ordinaci
Zásadní roli v identifikaci potencionální VNN a zamezení šíření hraje praktický lékař, jenž by si měl být vědom možného ohrožení. Při ošetřování pacienta s infekční chorobou je standardem dotaz na cestování v poslední době.

Při podezření na velmi závažnou nákazu je ihned nutné nasadit ochranné pomůcky personálu i pacientovi (ústenka) a okamžitě uzavřít ordinaci. Pacientovi se nesmí odebírat biologický materiál! Osoby v blízkém kontaktu s pacientem je nutno izolovat.

Sestra zapíše kontakty z ordinace a z čekárny a lékař oznámí situaci na stanovené krajské kontaktní místo (Krajská hygienická stanice) a dále se řídí instrukcemi epidemiologa.

Epidemiolog následně povolá výjezdní skupinu do ordinace praktického lékaře, která vyhodnotí situaci, převeze pacienta na místo izolace a zahájí protiepidemická opatření. Hlavní specializované centrum pro vysoce nebezpečné nákazy je v nemocnici Na Bulovce a v centru biologické ochrany Těchonín.


Vracející se infekce
Stran vracejících se infekcí bych na prvním místě zmínil spalničky, kterým je ostatně věnována zvláštní atestační otázka.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů