Skip to main content
 


Ostatní 52

52. Vysoce nebezpečné infekce včetně importovaných nákaz a opatření proti nim, nové a vracejicí se infekce

 

Vysoce nebezpečné infekce (VNN) jsou souborem závažných infekčních chorob, které se vyznačují těžším průběhem a obvykle i vysokou mortalitou, omezenou léčbou a-nebo potenciálně snadným šířením v populaci.

 

Rozlišujeme zejména virové (hemoragické horečky – ebola, Lassa, Dengue, Marburg, hantaviry, dále japonská encefalitifa, SARS apod.), bakteriální nebezpečné nákazy (antrax, cholera, břišní tyfus, brucelóza, mor apod.) a nákazy vyvolané prvoky (malárie).

 

Většina vysoce nebezpečných infekcí se v ČR primárně nevyskytuje, ale mohou být importovány z ciziny v rámci turistiky, nebo migrace. Největší riziko je u nemocí s delší inkubační dobou, která se projeví až po návratu z dovolené. Samozřejmě ne každá VNN musí být zákonitě importována a naopak.


 

Prevence: Základem prevence u fekálně-orálně přenosých infekcí je konzumace nezávadné stravy a vody. U řady závažných infekcí je také možné preventivní očkování.

 

Povinné očkování je v současné době očkování proti:

 • žluté zimnici při cestách do některých zemí Afriky a Střední a Jižní Ameriky;seznamy těchto zemí jsou pravidelně aktualizovány WHO, očkování je vyžadováno i při tranzitu v oblasti s výskytem žluté zimnice!

 • meningokokové meningitidě (A,C, Y, W) při cestách do Saudské Arábie

 

Nejčastěji doporučovaná jsou očkování proti:

 • virové hepatitidě A

 • virové hepatitidě B

 • břišnímu tyfu

 • meningokokové meningitidě

 • vzteklině

 • přenosné dětské obrně (poliomyelitidě)

 • japonské encefalitidě

 • choleře a onemocnění enterotoxigenním E.coli

 • klíšťové encefalitidě

 • chřipce

 

Doporučený postup v ordinaci

Zásadní roli v identifikaci potencionální VNN a zamezení šíření hraje praktický lékař, jenž by si měl být vědom možného ohrožení. Při ošetřování pacienta s infekční chorobou je standardem dotaz na cestování v poslední době.

 

Při podezření na velmi závažnou nákazu je ihned nutné nasadit ochranné pomůcky personálu i pacientovi (ústenka) a okamžitě uzavřít ordinaci. Pacientovi se nesmí odebírat biologický materiál! Osoby v blízkém kontaktu s pacientem je nutno izolovat.

 

Sestra zapíše kontakty z ordinace a z čekárny a lékař oznámí situaci na stanovené krajské kontaktní místo (Krajská hygienická stanice) a dále se řídí instrukcemi epidemiologa.

 

Epidemiolog následně povolá výjezdní skupinu do ordinace praktického lékaře, která vyhodnotí situaci, převeze pacienta na místo izolace a zahájí protiepidemická opatření. Hlavní specializované centrum pro vysoce nebezpečné nákazy je v nemocnici Na Bulovce a v centru biologické ochrany Těchonín.

 

 

Vracející se infekce

Stran vracejících se infekcí bych na prvním místě zmínil spalničky, kterým je ostatně věnována zvláštní atestační otázka.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů