Skip to main content
 


Ostatní 50

50. Spalničky

 

Spalničky jsou akutní silně nakažlivé virové onemocnění (1 nemocný může průměrně nakazit 18 dalších jedinců), jehož incidence v Evropě během posledních let vzrůstá. Je to způsobeno poklesem proočkovanosti dětské populace a poklesem hladiny protilátek u řady jedinců dospělého věku.

Příčiny: Onemocnění je vyvoláno virem spalniček (RNA virus), zdrojem je nemocný člověk, virus se snadno šíří kapénkovou infekcí. Tradičně byly nejčastěji postižené děti ve věku cca 5 let, spalničky se však stále více vyskytují i u dospělé populace. Inkubační doba je až 2 týdny. Nejvíce nakažlivý je nakažený jedinec od 5 dnů před výsevem exantému do 4 dnů po výsevu exantému.


Projevy: Onemocnění se začne projevovat po skončení inkubační doby příznaky infekce dýchacích cest (katarální stadium), které jsou následovány rozsevem červeného makulopapulózního exantému. Ten začíná za ušima, šíří se na obličej a dále přes trup až na končetiny. Bývají přítomny vysoké horečky a typický je vzhled utrápeného dítěte (facies morbillosa). Na sliznici dutiny ústní jsou viditelné bělavé skvrny se zarudlým okolím (Koplikovy skvrny).


Komplikace: Spalničky způsobují úmrtí asi u 1 z 1000 nakažených, nejčastějšími komplikacemi jsou pneumonie a encefalitida, vždy existuje riziko bakteriální superinfekce (u spalniček dochází k dočasnému ale těžkému poklesu aktivity buněčné imunity). Velmi závažnou komplikací je subakutní sklerózující panencefalitida, která se začne projevovat až za řadu let po prodělání nemoci. Projevuje se chronickým poškozením CNS s progredující demencí a epileptickými záchvaty. Nemoc je nevyléčitelná.


Diagnostika: Podezření lze stanovit na základě klinických příznaků, využít lze i metodu PCR k detekci virové RNA (výtěr, moč, likvor), nebo sérologii. IgM protilátky ovšem mohou být negativní i několik dnů po výsevu exantému.


Léčba: Terapie je pouze symptomatická a zahrnuje hydrataci a podávání antipyretik. Při známkách bakteriální superinfekce jsou indikována ATB. Nakažený jedinec s výsevem vyrážky musí být v izolaci minimálně 7 dnů.


Prevence: Očkování proti spalničkám je od roku 1969 součástí povinného očkovacího kalendáře v dětském věku, očkuje se ve 2 dávkách živou kombinovanou vakcínou MMR (spalničky, zarděnky, příušnice) - Priorix. Po vakcinaci se vyskytují opožděné reakce po cca 1 týdnu (horečka, chřipkovité příznaky). Přeočkování se v dospělosti v současné době (2019) rutinně neprovádí, ale je zvažováno. Při nejistotě je možné zjistit protilátky a dle titru případně přeočkovat, toto se již provádí u zdravotníků na exponovaných postech s rizikem kontaktu s nákazou. Ostatní osoby si mohou protilátky nechat vyšetřit také, jde ovšem o diagnostiku nehrazenou ze zdravotního pojištění (cena je cca 400 Kč).


Hodnocení rizika:
1. lidé narození před rokem 1968 jsou považování za imunní
2. lidé, kteří prodělali spalničky, jsou považování za imunní
2. lidé s pozitivní hladinou IgG protilátek jsou považování za imunní bez ohledu na jejich výši
3. lidé s hraničními, nebo nižšími IgG protilátkami nejsou imunní
4. lidé řádně očkovaní s dvou dávkovou imunizací jsou považování za imunní, ale je mezi nimi určité procento vnímavých osob (2-20% dle věku)

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů