Skip to main content
 


Ostatní 46

46. Herpetické infekce (herpes simplex, herpes zoster)

 

 

Herpes simplex

Skupina herpes simplex zahrnuje dva základní viry HSV-1 (orální) a HSV-2 (genitální), které jsou potenciálními původci celé řady infecí.

 

Příčiny: Zdrojem nemoci je nakažený člověk, primoinfekce virem HSV-1 se obvykle odehraje již v dětském věku, častou cestou přenosu jsou infikované sliny. Virem HSV-2 se děti mohou nakazit při porodu z infikovaných porodních cest matky. Incidence HSV-2 roste v dospívání po zahájení pohlavního života.

 

Virus po primoinfekci v organizmu perzistuje a při oslabení imunitního systému způsobuje recidivy symptomatické infekce.

 

 

Projevy: Primoinfekce virem bývá asymptomatická, nebo se objevuje herpetická gingivostomatitida s afty, zvýšenu teplotou a lokální lymfadenopatií. Druhou častou formou primoinfekce je herpetická tonsilofaryngitida.

 

Recidivy HSV-1 infekce se nejčastěji projevují jako herpes labialis, což je palčivě bolestivá puchýřnatá léze v těsném okolí rtu. Virus HSV-2 způsobuje genitální opar, který má podobný vzhled, ale nachází se v okolí genitálu. Obě formy choroby mohou být spojeny s celkovou nevůlí a zvýšenou teplotou.

 

Potenciálně závažné jsou orgánové infekce včetně serózní meningitidy, herpetické encefalitidy, herpetické keratokonjuktivitidy, hepatitidy a pneumonie.

 

 

Diagnostika: Diagnóza je většinou stanovena na základě fyzikálního vyšetření, při pochybnostech je možná sérologická diagnostika.

 

 

Léčba: Ve většině případů herpes labialis se aplikuje lokální terapie lihem (vysušení ložisek) nebo acyklovirem, u genitálního herpes je vhodná terapie acyklovirem systémová perorální (většinou 200-800 mg 5x denně na 5-10 dnů). U závažných infekcí se aplikuje acyklovir parenterálně.

 

 

Prevence: Je zejména důležité se aktivně zaměřit na včasné zjištění akutní formy genitálního herpes u těhotných žen a případně tomu přizpůsobit terapii a vedení porodu..

 

 

 

Herpes zoster

 

Příčiny: Jedná se o recidivující infekční onemocnění s dominujícími kožními projevy, jehož vyvolavatelem je virus varicella-zoster. Primoinfekce tímto virem způsobuje plané neštovice. Virus poté není imunitním systémem eradikován, ale perzistuje v oblasti senzitivních ganglií, odkud může při oslabení imunitního systému cestou periferních nervů napadnout dermatom inervovaný těmito nervy.

 

 

Projevy: Základním projevem je bolestivá vyrážka, která má podou vesikul postihujících určitý kožní dermatom. Výsev vyrážky bývá předcházen, nebo doprovázen pocitem silné únavy. Onemocnění dominuje výrazná neuropatická bolest, která přetrvává někdy i měsíce po vymizení vyrážky (postherpetická neuralgie). Formy herpes zoster postihující oko mohou způsobit trvalé poškození zraku. Herpes zoster v oblasti obličeje může vyvolat parézu lícního nervu.

 

Kožní vyrážka je silně infekční a při přímém kontaktu může dojít k přenosu viru až do zaschnutí kožních lézí.

 

 

Diagnostika: Diagnóza je obvykle stanovena na základě anamnézy a fyzikálního vyšetření pole charakteristického vzhledu ložisek. V případě nejistoty lze k průkazu infekce použít sérologické metody.

 

 

Léčba: Lokální terapie obvykle zahrnuje opakované aplikace tekutého pudru, systémově se podává acyklovir (800mg 5x denně p.o. na 5-10 dnů, alternativou je parenterální aplikace). Důležitou součástí terapie jsou analgetika. Začínáme NSA, postupně lze navyšovat, někdy jsou indikovány i opiáty. Vhodná je spolupráce s neurologem stran možnosti předepsat některá antiepileptika tlumící neuropatickou bolest.

 

Pozn: Infekce teoreticky podléhá hlášení. Během infekce je vhodné nemocného izolovat od imunokompromitovaných osob a těhotných žen.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů