Skip to main content
 


Ostatní 36

36. Dysmenorea

 

Pojem dysmenorea lze chápat různě, v užším slova smyslu jde o bolest při menstruaci, v širším slova smyslu jde o poruchy menstruačního cyklu obecně a takto je tato otázka i zpracována.

 

Menstruační cyklus je pravidelný hormonálně podmíněný cyklus v organizmu fertilní ženy. Je řízený pohlavními hormony FSH a LH, jejichž uvolňování je řízeno gonadoliberinem uvolňovaným z hypothalamu.

 

V první části menstruačního cyklu rostou ve vaječnících folikuly (folikulární fáze), což je následováno uvolněním vajíčka z jednoho folikulu (ovulace). Následně probíhá tvorba estrogenů a progesteronu ve žlutém tělísku (zbytek zmíněného folikulu), což se označuje jako luteální fáze. Luteální fáze končí zánikem žlutého tělíska a vlastní menstruací.

 

Délka cyklu je různě dlouhá, u konkrétní ženy bývá tato délka většinou konstantní. Menstruační krvácení trvá cca 2-8 dnů a krevní ztráty u něj nebývají výrazné.

 

 

Poruchy menstruačního cyklu

 

Hypermenorea – Znamená abnormálně silné krvácení, které je ženou vnímáno nepříjemně, a které při delším trvání může vést k sideropenické anemii.

 

Pozn: Krvácení mimo menstruační cyklus označujeme jako metroragii a nikoliv jako hypermenoreu.

 

Polymenorea - Znamená zkrácení menstruačního cyklu pod 21 dnů.

 

Dysmenorea – Znamená v užším slova smyslu bolest při menstruaci, může být primární, nebo sekundární. Primární bývá u ženy přítomna již od první menstruace, sekundární se objevuje až během života.

 

Oligomenorea – Oligomenorea znamená prodloužení menstruačního cyklu na více než 35 dnů. Pokud by stav trval přes 3 měsíce, hovoříme o amenoree.

 

Amenorea – Amenorea znamená nepřítomnost menstruačního krvácení. Primární znamená, že žena vůbec nezačala menstruovat. Sekundární znamená, že žena menstruovat přestala.

 

 

Praktický přístup

Nalijme si čistého vína, v ambulanci praktického lékaře tyto situace neřešíme. Na charakter menstruace bychom se nicméně žen měli ptát a případné patologické situace odeslat k příslušnému gynekologovi. Z hlediska prvního kontaktu je důležité u poruch menstruace myslet na možnost těhotenství včetně extrauterinní gravidity.

 

a) Primární amenorea – První menstruace vzniká obvykle mezi 11-13. rokem, někdy i později. Podezření na některou z abnormit bychom měli vyslovit, pokud menstruace nezačala do 15 let věku ženy. Příčinou mohou být různé hormonální poruchy a vrozené vývojové vady pohlavní soustavy, ženu by měl vyšetřit gynekolog. Myslet bychom měli i na podvýživu (poruchy příjmu potravy).

 

b) Sekundární amenorea – Vždy je nutné myslet na těhotenství a jeho přítomnost vyloučit. Může se objevit u podvýživy, v našich zeměpisných šířkách musíme v tomto ohledu myslet opět na poruchy příjmu potravy. Dalšími příčinami sekundární amenorey mohou být prolaktinom, předčasné ovariální selhání a hyperandrogenní syndrom.

 

c) Hypermenorea – Obvykle není žádná patologie zjištěna, stav může být pochopitelně zhoršen v důsledku poruch lokálních (myomy, tumory) a celkových (snížená krevní srážlivost). Při negativní patologii se stav často řeší nasazením hormonální antikoncepce, případná sideropenie pak substitucí železa.

 

d) Metroragie – U fertilní ženy s metroragií bychom měli vždy myslet na nutnost vyloučení mimoděložního těhotenství, u kterého ke krvácení může docházet. Z dalších příčin může metroragie doprovázet záněty a tumory ženských pohlavních cest (zejména tumory dělohy a děložního čípku). U ženy s gynekologickým krvácením po menopauze musíme na tumor myslet na prvním místě. Z těchto důvodů by měla být žena vyšetřena gynekologem.

 

e) Dysmenorea – Bolest při menstruaci by měl řešit gynekolog. Primární dysmenorea může být u mladé ženy spojena s vrozenými vývojovými vadami pohlavních cest, sekundární dysmenorea může být způsobena endometriózou, nebo gynekologickými tumory. Ženu se sekundární dysmenoreou by rozhodně měl vyšetřit gynekolog.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů