Skip to main content
 


Ostatní 19

19. Vertebrogenní algický syndrom – dg, terapie

 

Jde o jeden z nejčastějších klinických problémů v ordinaci VPL. Způsobuje asi 1/3 pracovních neschopností, vyskytuje se maximálně mezi 40-60 roky života. Bolesti vychází z tkání páteře – obratle, meziobratlové ploténky, intervertebrální klouby, paravertebrální svaly a vazy.

 

Dělení bolestí zad dle časového hlediska

a) Akutní – trvají méně než 6 týdnů

b) Subakutní – trvají 6-12 týdnů

c) Chronická – trvají déle než 12 týdnů

 

Dělení bolestí zad dle postižení nervového systému

a) Bolesti bez postižení nervového systému – primárně spadají do kompetence VPL

b) Bolesti s postižením nervového systému – spadají do kompetence specialistů

 

 

Příčiny

 

1. Degenerativní změny páteře – Jde o nejčastější příčiny bolestí páteře. Do této skupiny patří osteochondróza (degenerace meziobratlových plotének), spondylóza (degenerace meziobratlových prostor s častou tvorbou osteofytů), spondylartróza (degenerace meziobratlových kloubů, může vést ke stenóze páteřního kanálu), spondylolýza (přerušení oblouku obratle) a spondylolistéza (posun obratlového těla ve vztahu k obratli pod ním).

 

2. Funkční poruchy, svalová dysbalance, instabilita páteře Jde o extrémně časté příčiny bolestí zad, jsou způsobeny nesprávným držením těla, svalovou dysbalancí a nevhodnou fyzickou aktivitou s jednostranným přetěžováním určitých svalových skupin. Velmi často souvisí s pracovním zatížením.

 

3. Nádory páteře a míchy – Může se jednat o primární i sekundární tumory, sekundární jsou výrazně častější. Z primárních jde zejména o tumory míchy (meningeomy, astrocytomy, ependymomy aj.), ze sekundárních jde o metastázy solidních nádorů (typicky karcinomy prsu a prostaty).

 

4. Infekce – Infekční záněty postihující páteř jsou zejména bakteriální (discitidy a spondylodiscitidy), mohou se komplikovat vzikem abscesu. Kromě silných bolestí zad bývají přítomny subfebrilie, noční pocení a výrazná elevace CRP, velice častá je radikulární symptomatologie. Na spondylodiscitidy musíme myslet u imunosuprimovaných, v diagnóze může pomoci scintigrafie skeletu a MR páteře.

 

5. Traumata – Poškození může mít různou závažnost a symptomatologii, při úrazech krční páteře se může objevit kvadruparéza, kompresivní fraktury bederních obratlů způsobují spíše chronické obtíže, myslet na ně musíme u jedinců s rizikem osteoporózy. Radikulární syndrom může i nemusí být vyjádřen. Základem diagnostiky je RTG.

 

6. Závažné neurologické stavy - Závažné neurologické stavy jsou zejména některé formy výhřezu meziobratlové ploténky, přičemž skutečně urgentní je tzv. syndrom kaudy. A náhle vzniklý motorický deficit v jednom, či ve více míšních kořenech. Tato onemocnění bychom měli cíleně vyhledávat a snažit se, aby se pacienti včas dostali ke specialistům. Ve vyhledávání rizikových nemocných bychom měli používat tzv. „červené praporky“ (viz. níže).

 

7. Cervikální myelopatie a spinální neurogenní klaudikaceCervikální myelopatie je postižení krční intumescence při zužování páteřního kanálu, postupně se rozvíjí paraparéza DKK a kořenové syndromy HKK. Spinální neurogenní klaudikace vznikají v důsledku stenózy bederního páteřního kanálu, typická je bolest beder a slabost DKK, úlevová poloha je v předklonu.

 

8. Neinfekční zánětlivá onemocnění – Do této skupiny patří autoimunitní choroby, jako je například revmatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc a spondylartritidy při IBD.

 

9. Psychogenní a psychosociální faktory – Tvoří důležité a mnohdy podceňované pozadí u chronických bolestí zad. V řadě případů nelze vyloučit ani částečné (a třeba i nevědomé) účelové chování pacientů.

 

10. Failed back surgery syndrome – Jde o chronické bolesti zad následující po neurochir. operacích páteře. Příčina není zcela jasná a léčba je velice svízelná.

 

 

Diagnostika

Jako vždy je základem anamnéza a fyzikální vyšetření. Anamnéza by měla zahrnovat charakter, lokalizaci, délku trvání a vystřelování bolesti, úlevovou polohu a další. Kromě toho by měla cílit na zmíněné červené praporky.

 

Fyzikální vyšetření zahrnuje pohled na pacienta ve vzpřímeném stoji, vyšetření v předklonu a záklonu, hodnocení symetrie páteře a svaloviny (výše ramen, tvar sterna, patologické zakřivení páteře v předozadním - skolióza a bočném pohledu – krční hyperlordóza, hrudní hyperkyfóza, bederní hyperlordóza), k určení kořenového dráždění na DKK se vyšetřuje stoj na patách a špičkách a Laseque.

 

Z krevních náběrů má hlavní význam sedimentace a CRP. Ze zobrazovacích metod je pro praktického lékaře základem nativní RTG daného úseku páteře. Dokonalejší zobrazovací metody představuje CT, MR a kostní scintigrafie.

 

Červené praporky

Jde o anamnestické okolnosti a objektivně hodnotitelné výsledky, které nás upozorňují na riziko vážnějšího onemocnění, jehož jsou bolesti zad příznakem. Jde o trvající silné bolesti bez reakce na terapii, bolesti vleže, nedávné trauma, anamnézu onkologického onemocnění, současně přítomnou horečku, subfebrilie, noční pocení, poruchy motoriky a senzitivity, poruchy močení, imunosupresi, elevaci CRP, FW a změny v krevním obraze.

 

Radikulární a pseudoradikulární syndrom

Radikulární syndrom znamená, že kromě vlastních bolestí zad dochází k dráždění jednoho, nebo více míšních kořenů, což vede k poruchám periferních nervů vycházejících z daného míšního kořene. Často se objevuje na DKK a na HKK. Bolest typicky vystřeluje z oblasti páteře až do prstů po určité konkrétní straně končetiny, objevují se parestezie a případně jsou narušeny funkce některých svalových skupin. Specifickým podtypem je syndrom kaudy. Jde o dráždění míšních kořenů vycházejících z kauda equina, objevuje se při masivním výhřezu ploténky L5/S1. Kromě náhlých asymetrických bolestí DKK se objevují poruchy motoriky a senzitivity, poruchy močení a sedlovitá hypestezie. Jde o urgentní stav, pacient musí být ihned transportován na neurologické a následně na neurochirurgické operace.

 

Pseudoradikulární syndrom zmíněný stav pouze částečně napodobuje, vídáme jej na dolních končetinách, bolest vystřeluje nad koleno a nejsou přítomny další patologie (poruchy citlivosti a hybnosti).

 

Radikulární syndromy HK

C5 – bolest krku, ramene a anterolaterální plochy paže, poruchy čití jsou z ramene přes zevní a přední plochu paže, je zhoršená abdukce paže a flexe předloktí


C6 – bolest jde z ramene přes zevní plochu paže a předloktí do palce, poruchy čití jsou na radiální straně a u I-II. prstu, je oslabena flexe v lokti


C7 – bolest paže a předloktí, jde do II-IV. prstu, poruchy čití tamtéž, oslabená extenze předloktí, extenze a flexe ruky.


C8 – bolest jde z lopatky na vnitřní plochu paže a do V. prstu, jsou oslabeny drobné svaly ruky

 

Radikulární syndromy DK

- Syndrom L4 – Bolest se šíří po přední straně stehna ke kolenu a na vnitřní stranu bérce ke kotníku. Porucha senzitivity postihuje stejnou oblast. Je zhoršena extenze v koleni, špatně se jde do schodů. (typicky výhřez L3/L4)


- Syndrom L5 – Bolest jde lampasovitě stehnem a lýtkem až do nohy (někdy k palci, nebo dalším prstům). Je přítomna porucha chůze po patách, při stoji na postižené končetině se na straně léze elevuje pánev a na zdravé straně poklesne. (typicky výhřez L4/L5)


- Syndrom S1 – Bolest jde po zadní straně stehna a lýtka směrem k malíku, je porucha stoje na špičkách a snižuje se reflex Achillovy šlachy. (typicky výhřez L5/LS1)


- Syndrom kaudy – Jde o útlak více kořenů probíhajících v míšním kanálu pod dolním koncem míchy. Kromě bolesti v zádech se objevují poruchy močení, sedlovitá hypestezie a proměnlivé poruchy hybnosti a citlivosti na obou DKK. Je indikací k urgentnímu zákroku.


- Sydrom konu – Kromě bolesti zad se projevuje poruchou citlivosti anogenitální oblasti a poruchou močení. Opět je indikací k urgentnímu zákroku.

 

 

Terapie

Základem terapie prostých bolestí zad je klid (dočasná pracovní neschopnost), farmakoterapie (NSA + myorelaxancia) a rehabilitace (např. manuální RHB, terapeutický UZ, magnetoterapie, elektroléčba aj.). Efekt řady postupů je na hranici placeba, pacient mnohdy potřebuje k uzdravení čas. Důležitá je i psychická stránka věci, při známkách depresivního syndromu jsou ke zvážení anxiolytika a antidepresiva.

 

Z běžné analgetické farmakoterapie je účinná kombinace NSA + paracetamol, neopiodní + opioidní analgetika (zejména paracetamol + tramadol).

 

Pokud jsou bolesti zad vyvolané konkrétním organickým onemocněním, snažíme se léčit toto onemocnění a jeho následky. U chronických bolestí bez řešitelné příčiny je na zvážení posouzení invalidity a terapie bolestí dle analgetického žebříku WHO. V řadě případů jsou nutné i opioidy.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů